Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi jest już gotowa

Wreszcie jadąc ulicą na cmentarz nie muszę uważać na rowerzystów.
Niestety jakość wykonania drogi pozostawia wiele do życzenia. Ścieżka ma 2.5 metra szerokości

Leopard - super samochód z Polski

"Wielu ludzi kojarzy Polską motoryzację ze słabymi samochodami ery komunizmu. To, na szczęście, nieprawda. Mała manufaktura (Leopard Automobile AB) w Mielcu produkuje jeden z najlepiej wyglądających i jeżdżących samochodów na świecie - Leoparda.
Samochód ten jest produkowany od 2005 roku. Co roku z linii produkcyjnej schodzi ich tylko około 20 sztuk, a to dlatego, że robione są ręcznie. Ojcem Leoparda jest inżynier Zbysław Szwaj. Roadster powstał w jego głowie w czasach, gdy marzeniem każdego Polaka był talon na Malucha. Szwaja fascynowały stare samochody, a jego największym marzeniem było stworzenie auta bez wad. Po upadku komunizmu mogło się ono urzeczywistnić."1

Pożar stolarni

W sobotę 29 października wieczorem mielecka straż pożarna została powiadomiona o pożarze w Padwi Narodowej. Ogień strawił stolarnię wraz z wyposażeniem.

Straty są bardzo wysokie. Przyczyny pożaru jeszcze nie jest znana.

Porozmawiaj na forum mieleckiej społeczności!

Mielec najlepszy w Polsce

Podczas sobotniej Gali „Polska Przedsiębiorczość” prezydent Mielca Janusz Chodorowski odebrał pierwszą nagrodę w konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”. Uroczystość odbyła się w Centrum Konferencyjnym warszawskiego Hotelu Gromada.

Konkurs „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowany jest od sześciu lat przez Europa 2000 Consulting oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. - Konkurs adresowany jest do gmin, które swoją lokalną polityką zachęcają firmy, przedsiębiorstwa do inwestowania na ich terenie, wskazując możliwości oraz tereny inwestycyjne. Działanie takie ma na celu ograniczenie bezrobocia, rozwój gmin, a co za tym idzie podnoszenie standardu życia mieszkańców - powiedział Robert Składowski, prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Ocenie podlegały również działania samorządu ułatwiające inwestowanie na ich terenie firmom polskim i zagranicznym, działania przystosowujące gminę do warunków obowiązujących w Unii Europejskiej, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Black Hawk S70i Air Show Mielec

Najlepszy pokaz w Polsce helikoptera produkowanego w Mielcu. Za sterami: Michael Skaggs i Leszek Pawuła.

Zatrzymano 18-latkę handlującą narkotykami


Policjanci Wydziału Kryminalnego z Mielca zatrzymali 18-latkę, która handlowała narkotykami. Młoda kobieta działała na terenie miasta od kilku miesięcy.
W momencie zatrzymania mielczanka posiadała przy sobie woreczek z amfetaminą.
W mieszkaniu młodej kobiety ujawniono dwa woreczki z amfetaminą i dwa z marihuaną. Kobieta została zatrzymana. W piątek usłyszała zarzuty. Przyznała się do zarzucanych jej przestępstw.

Profilaktyka społeczna

Urząd Miejski w Mielcu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Adres: ul. Żeromskiego 23
tel.: 17 788 85 74, 17 788 85 75, 17 788 85 71

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przygotowuje i realizuje zadania dotyczące profilaktyki, pracy terapeutycznej, działa na rzecz trzeźwości wśród społeczeństwa. Konstruuje coroczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadzoruje jego realizację. Koordynuje prace interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W wydziale zatrudniony jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest placówką Urzędu Miejskiego. Prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną skierowaną do młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychologiczna

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 17 583 40 00 (czynny w godzinach działalności Ośrodka)

W ośrodku funkcjonują:

  • Terapia dzieci i młodzieży

   • Grupa terapeutyczna - uczniowie szkół podstawowych
    piątek godz. 14.30- 16.00

   • Grupa terapeutyczna - uczniowie gimnazjum
    piątek godz. 14.30- 16.00

   • Grupa terapeutyczna - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
    piątek godz. 16.00- 17.30

   • Psychoterapia indywidualna i rodzinna
    piątek godz. 17.30 - 19.30

  • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
   Punkt Konsultacyjny zapewnia dyskretny przebieg najczęściej pierwszego kontaktu z osobami poszukującymi pomocy dla siebie lub swoich bliskich.

   Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym:

   • pomoc pedagogiczna - poniedziałek godz. 15.00 - 17.00

   • problematyka alkoholowa - wtorek godz. 16.00 - 18.00 i piątek godz. 18.00 - 20.00

   • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - poniedziałek godz. 16.00 - 18.00 i czwartek godz. 16.00 - 18.00

   • poradnictwo i pomoc prawna - wtorek godz. 18.00 - 20.00 i czwartek godz. 18.00 - 20.00

   • pomoc psychologiczna - poniedziałek godz. 16.00 - 20.00 i środa godz. 15.00 - 18.00

   • poradnictwo dla rodziców w sprawach dotyczących problemów młodzieży - na bieżąco w ramach wszystkich powyższych dyżurów

   Telefon zaufania
   17 583 40 00

   telefon czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym. Telefon zaufania umożliwia uzyskanie anonimowej informacji nt. sposobów udzielania pomocy w rozwiąązywaniu problemów alkoholowych lub przeciwdziałania przemocy.

  • Grupa AL ANON "Odnowa"
   Grupy Al Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Jedynym motywem działania Al Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Zmiana nastawienia rodziny i przyjaciół alkoholika może przyczynić się do jego wyleczenia. spotkania: każdy czwartek godz. 18.00 - sala nr 7

  • Grupa AA "Nadzieja"
   Mityngi:
   - każdy wtorek godz. 18.00 - sala nr 7
   - każdy piątek godz. 18.00 - sala nr 7

  • Grupa AA "Opoka"
   Miejsce: Katolicki Ośrodek Kultury - ul. Pisarka 16 os. Lotników
   Mityngi: każdy czwartek godz. 18.00 - sala nr 3 - parterGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkami Gminnej Komisji są specjaliści z zakresu: medycyny, terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, ruchu Anonimowych Alkoholików, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji. Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Pismo do Gminnej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać pod podany adres. Szczegółowe informacje na temat działania Komisji można uzyskać: w poniedziałki godz. 13.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim - pokój nr 24, 25.

adres: ul. Żeromskiego 23 pok. 24
25
tel.: (+48) 17 788 85 74, (+48) 17 788 85 75Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ

Diagnoza i terapia osób uzależnionych od alkoholu. Terapia osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych. Pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla członków rodzin osób uzależnionych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Profilaktyka i promocja zdrowia.

adres: ul. Żeromskiego 22
tel.: (+48) 17 788 70 40
tel. kom.: 503 125 509
e-mail: osrodekuzaleznien@wp.pl
www: www.uzaleznienia.mielec.pl

Czas pracy ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1900
Rejestracja pacjentów: w godz. 800 - 1600Poradnia Specjalistyczna "Arka"

Zatrudnia specjalistów: prawnik świecki, prawnik ksiądz, psycholog, duszpasterz, doradca ds. rodziny, doradca ds. wychowania, doradca ds. uzależnień alkoholowych, doradca ds. sekt, lekarz, logopeda.

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 17 773 08 09

Godziny pracy poradni:
poniedziałek, czwartek, piątek godz. 17.00 - 19.00, wtorki i środy godz. 17.00 - 20.00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz w ich redukowaniu i usuwaniu.

adres: ul. Wyspiańskiego 6
tel.: (+48) 17 788 49 78

Godziny pracy poradni:
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 - 16.00
piątek godz. 7.00 - 15.00

dyrektor:
dr Józef LewczakStowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"

Celem stowarzyszenia jest promowanie postaw społecznych wpływających na zachowanie zdrowia i życia w trzeźwości osób dorosłych. Stowarzyszenie realizuje wiele programów profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych, m.in. dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.

adres: ul. Chopina 8 - I piętro
tel.: (+48) 17 583 40 00 (w godzinach dyżurów)
www: www.nowezycie.mielec.pl
Dyżury członków zarządu stowarzyszenia: każda środa godz. 18.00 - 20.00Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

adres: ul. Łukasiewicza 1c
tel.: (+48) 17 583 77 18, (+48) 17 583 77 19, (+48) 17 583 55 56
tel./fax: (+48) 17 583 55 56

 • MOPS Rejon 1
  (osiedla: Kościuszki, Kilińskiego, Wojsław i Rzochów)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel./fax: 17 583 55 56, 17 583 77 18, 17 583 77 19

 • MOPS Rejon 2
  (osiedla: Niepodległości, Cyranka, Kazimierza Wielkiego i Żeromskiego)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 17 583 55 56, 17 583 77 18, 17 583 77 19

 • MOPS Rejon 3
  (osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego i Wolności)
  ul. Biernackiego 4a
  tel.: 17 583 15 90

 • MOPS Rejon 4
  (osiedla: Dziubków, Szafera i Smoczka)
  ul. Botaniczna 6
  tel.: 17 788 95 35

 • MOPS Rejon 5
  (osiedla: Lotników i Borek)
  ul. Kocjana 15
  tel.: 17 585 29 32
Godziny pracy - przyjęcia klientów:
poniedziałek godz. 800 - 1100 i 1400 - 1600
wtorek, środa, czwartek godz. 715 - 1100


Placówki opiekuńczo-wychowawcze
dziecięce i młodzieżowe
Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza TPD w Mielcu

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 17 583 66 21

czynna: poniedziałek - piątek w ciągu roku szkolnego w godz. 12.00 - 18.00,
w okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 8.00 - 14.00

Filie:
 • adres: ul. Botaniczna 1
  tel.: 17 788 96 91
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00

 • adres: ul. Warneńczyka 3
  tel.: 17 582 58 47
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00

 • adres: ul. MMR 18/1
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 13.00 - 15.00
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DT

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 17 586 22 62 wew. 218

czynna: poniedz. - piątek godz. 1100 - 1600
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Caritas DT "LUMEN" - Parafia Św. Mateusza


adres: ul. Bł. Ks. Sitki 3

czynna: wtorek - czwartek - piątek godz. 1500 - 1800
Katolicki Ośrodek Kultury "Tchnienie"

Organizujemy warsztaty dla rodziców "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały", zajmujemy się sprawami profilaktyki alkoholizmu.

adres: ul. Pisarka 16a
tel.: (+48) 17 582 78 32

czynny: poniedziałek - piątek godz. 1500 - 1900
Świetlica Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii Ducha Świętego (Klub dla młodzieży "10")


czynna: w trakcie roku szkolnego poniedz. – piątek w  godz. 14.00 - 18.00
w okresie wakacji i ferii zimowych poniedz. – piątek w  godz. 10.00 - 14.00

poradnia rodzinna i młodzieżowa środa i piątek 18.00 - 19.00
Świetlica Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Ducha Świętego


czynna: w trakcie roku szkolnego poniedz. – piątek w  godz. 13.00 - 17.00 w okresie wakacji i ferii zimowych
poniedz. – piątek w  godz. 10.00 - 14.00
Osiedlowa Świetlica dla Dzieci i Młodzieży

Mielec-Rzochów

adres: Rynek Rzochowski

czynna: środa, piątek, sobota godz. 1700 - 2000
Klub Młodzieżowy "Cyranka"

W klubie spotyka się młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem klubu jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sportowych zainteresowań i umiejętności.

adres: ul. Cyranowska 66

czynny: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00 - 19.00

W razie stwierdzenia błędu prosimy o kontakt

Pomoc społeczna


Caritas

przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

adres: ul. ks. Arczewskiego
tel.: (+48) 17 586 22 62

 • jadłodajnia "Caritas" - al. Niepodległości 5
Caritas

przy parafii Trójcy Świętej

adres: ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego
tel.: (+48) 17 585 31 61
Caritas

przy parafii św. Mateusza

adres: ul. Hetmańska 34
tel.: (+48) 17 586 22 28

 • jadłodajnia "Caritas" - ul. Kilińskiego 17, tel.: 17 586 26 35
Dom Dziennego Pobytu

dla osób w wieku emerytalnym oraz inwalidów niepracujących

adres: ul. Kocjana 15
tel.: (+48) 17 582 72 60
Dom Pomocy Społecznej

o zasięgu ponadlokalnym - obejmuje pomocą osoby starsze i niepełnosprawne fizycznie, zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych

adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 16
tel.: (+48) 17 788 84 00
fax: (+48) 17 788 84 01, (+48) 17 788 84 02 (dyrektor)
e-mail: dompomocy@emil.tnp.pl
www: www.dpsmielec.emil.tnp.pl
Fundacja "S.O.S. Życie"

adres: ul. Wrzosowa 16
tel.: (+48) 17 788 66 30

 • mammografia
 • Klub Amazonek
Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródełko"

Więcej informacji o fundacji

adres: ul. Łukasiewicza 1c
tel. kom.: 602 596 957 (prezes fundacji)
www: www.fundacjazrodelko.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkami Gminnej Komisji są specjaliści z zakresu: medycyny, terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, ruchu Anonimowych Alkoholików, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji. Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Pismo do Gminnej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać pod podany adres. Szczegółowe informacje na temat działania Komisji można uzyskać: w poniedziałki godz. 13.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim - pokój nr 24, 25.

adres: ul. Żeromskiego 23 pok. 24
25
tel.: (+48) 17 788 85 74, (+48) 17 788 85 75
Klub Młodzieżowy "Cyranka"

W klubie spotyka się młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem klubu jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sportowych zainteresowań i umiejętności.

adres: ul. Cyranowska 66

czynny: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00 - 19.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

adres: ul. Łukasiewicza 1c
tel.: (+48) 17 583 77 18, (+48) 17 583 77 19, (+48) 17 583 55 56
tel./fax: (+48) 17 583 55 56

 • MOPS Rejon 1
  (osiedla: Kościuszki, Kilińskiego, Wojsław i Rzochów)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel./fax: 17 583 55 56, 17 583 77 18, 17 583 77 19

 • MOPS Rejon 2
  (osiedla: Niepodległości, Cyranka, Kazimierza Wielkiego i Żeromskiego)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 17 583 55 56, 17 583 77 18, 17 583 77 19

 • MOPS Rejon 3
  (osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego i Wolności)
  ul. Biernackiego 4a
  tel.: 17 583 15 90

 • MOPS Rejon 4
  (osiedla: Dziubków, Szafera i Smoczka)
  ul. Botaniczna 6
  tel.: 17 788 95 35

 • MOPS Rejon 5
  (osiedla: Lotników i Borek)
  ul. Kocjana 15
  tel.: 17 585 29 32
Godziny pracy - przyjęcia klientów:
poniedziałek godz. 800 - 1100 i 1400 - 1600
wtorek, środa, czwartek godz. 715 - 1100
Osiedlowa Świetlica dla Dzieci i Młodzieży

Mielec-Rzochów

adres: Rynek Rzochowski

czynna: środa, piątek, sobota godz. 1700 - 2000
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest placówką Urzędu Miejskiego. Prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną skierowaną do młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychologiczna

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 17 583 40 00 (czynny w godzinach działalności Ośrodka)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

adres: ul. Wyspiańskiego 6
tel.: (+48) 17 788 49 78
Poradnia Specjalistyczna "Arka"

Zatrudnia specjalistów: prawnik świecki, prawnik ksiądz, psycholog, duszpasterz, doradca ds. rodziny, doradca ds. wychowania, doradca ds. uzależnień alkoholowych, doradca ds. sekt, lekarz, logopeda.

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 17 773 08 09

Godziny pracy poradni:
poniedziałek, czwartek, piątek godz. 17.00 - 19.00, wtorki i środy godz. 17.00 - 20.00
Poradnia Uzależnień

adres: ul. Curie-Skłodowskiej 10 (parter)
tel.: (+48) 17 586 30 71
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

adres: ul. Chopina 16
tel.: (+48) 17 780 04 70
fax: (+48) 17 780 04 73
Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

adres: ul. Sandomierska 19
tel.: (+48) 17 586 22 52
Środowiskowy Dom Samopomocy

dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo

adres: ul. Biernackiego 4a
tel.: (+48) 17 583 58 87
Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"

Celem stowarzyszenia jest promowanie postaw społecznych wpływających na zachowanie zdrowia i życia w trzeźwości osób dorosłych. Stowarzyszenie realizuje wiele programów profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych, m.in. dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.

adres: ul. Chopina 8 - I piętro
tel.: (+48) 17 583 40 00 (w godzinach dyżurów)

Dyżury członków zarządu stowarzyszenia: każda środa godz. 18.00 - 20.00
Świetlica Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Ducha Świętego


czynna: w trakcie roku szkolnego poniedz. – piątek w  godz. 13.00 - 17.00 w okresie wakacji i ferii zimowych
poniedz. – piątek w  godz. 10.00 - 14.00
Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza TPD w Mielcu

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 17 583 66 21

czynna: poniedziałek - piątek w ciągu roku szkolnego w godz. 12.00 - 18.00,
w okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 8.00 - 14.00

Filie:
 • adres: ul. Botaniczna 1
  tel.: 17 788 96 91
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00

 • adres: ul. Warneńczyka 3
  tel.: 17 582 58 47
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00

 • adres: ul. MMR 18/1
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 13.00 - 15.00
Świetlica Profilaktyczno-Wychowacza

adres: ul. Botaniczna 1
tel.: (+48) 17 788 96 91

czynna: poniedziałek - piątek godz. 1200 - 1800

Filia
adres: ul. Warneńczyka 3
tel.: 17 582 58 47
czynna: poniedziałek - piątek godz. 1200 - 1800
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DT

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 17 586 22 62 wew. 218

czynna: poniedz. - piątek godz. 1100 - 1600
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Caritas DT "LUMEN" - Parafia Św. Mateusza


adres: ul. Bł. Ks. Sitki 3

czynna: wtorek - czwartek - piątek godz. 1500 - 1800
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

adres: ul. Mickiewicza 51
tel.: (+48) 17 586 35 92

 • świetlica profilaktyczno-wychowawcza - ul. Chopina 20
 • świetlica profilaktyczno-wychowawcza - ul. Pisarka 16a
Warsztat Terapii Zajęciowej

dla osób niepełnosprawnych objętych rehabilitacją zawodową i społeczną

adres: ul. Kocjana 15
tel.: (+48) 17 585 25 80

W razie stwierdzenia błędu prosimy o kontakt


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........