Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Mieleckie bariery dla niepełnosprawnych

Miejska Komunikacja Samochodowa (MKS) wprowadziła nowe zasady podróżowania na terenie miasta Mielec. Nowy system oparty na elektronicznym systemie rejestracji przejazdu zmienił radykalnie zasady przejazdów. Dla ludzi niepełnosprawnych stworzono nawet barierę. Poprzednio osoby te podróżowały (wraz z przewodnikiem lub bez) w MKS legitymując się odpowiednimi legitymacjami wydawanymi przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacją i innymi dokumentami. Nie kasowano biletu – legitymacja zastępowała wszystko. Teraz ktoś wymyślił, że te osoby muszą mieć imienne karty miejskie, a legitymacje niepełnosprawnego stały się w Mielcu nieważne (w innych miastach nadal obowiązują). Dodatkowo każdy przejazd musi być rejestrowany przez przyłożenie karty miejskiej do kasownika. I tu pytanie. Jak osoba niepełnosprawna np. niewidoma ma tego dokonać? Jak mają się zachować osoby niepełnosprawne spoza Mielca? Czy przejazd niezarejestrowany bedzie karany karą pieniężną?

Arsenał broni i amunicji znaleziony pod tapczanem

Kilka jednostek broni palnej oraz amunicję - taki arsenał zabezpieczyli policjanci u 58-letniego mieszkańca jednej z miejscowości koło Mielca.czytaj dalej
Porozmawiaj na forum Mieleckim!

"Alkohol-ograniczona dostępność", ruszają kontrole

Ograniczanie dostępności alkoholu jest jedną z ważniejszych strategii w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, jak w latach poprzednich, prowadzą działania profilaktyczne pod nazwą „Alkohol-ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji zwiększona zostanie liczba kontroli placówek sprzedających napoje alkoholowe.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........