Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum wzięli udział w konkursie: „Poprawna polszczyzna –ortograficzne zmagania”.
Organizatorem konkursu była szkolna biblioteka przy współpracy nauczycieli polonistów. Konkurs polegał na poprawnym napisaniu dyktanda zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji w języku polskim.

Czy grozi nam pasywność samorządów lokalnych?

Zaniepokojony trudnościami budżetowymi samorządów w wykonywaniu przez nie ich zadań ustawowych oraz problem zdolności absorpcyjnych samorządów co do wykorzystania funduszy europejskich w przyszłej perspektywie finansowej, na lata 2014 – 2020 stały się powodem mojej interwencji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Jeżeli w tym zakresie polityka rządu względem samorządów się nie zmieni, to będziemy obserwowali pasywność samorządów lokalnych, która wynikała będzie z uwarunkowań zewnętrznych i będzie czynnikiem negatywnie wzmacniającym zróżnicowania międzyregionalne. Środki trafią do dużych miast i silnych finansowo samorządów.

Pięć lat Zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka tegorocznej Zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy obejmowała następujące zagadnienia:

Prawny aspekt udzielania pierwszej pomocy
Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
Telefoniczne powiadomienie służb ratowniczych
Zastosowanie skrótu ICE (In Case of Emergency)
Postępowanie ratownicze w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowanym oddechem
Postępowanie w przypadku ataku epilepsji
Zawał serca – pierwsza pomoc
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej
Tamowanie krwotoków zewnętrznych, opatrywanie ran powierzchniowych, postępowanie przeciwwstrząsowe
Złamania kości, uszkodzenia stawów – pierwsza pomoc
Udar mózgu – postępowanie ratownicze

Pożegnanie karnawału


Ponad 60 osób bawiło się w sobotę 18 lutego na corocznym Balu Seniora organizowanym przez Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem. Dla ułatwienia w dotarciu na zabawę seniorzy mogli skorzystać z autobusu, który zwoził szacownych gości z terenu gminy na bal do Grochowego. O godzinie 18.00 po uroczystym powitaniu i serdecznych życzeniach złożonych Seniorom przez Andrzeja Głaza wójta Gminy Tuszów Narodowy oraz Mariolę Pelic dyrektor WDKiR w Grochowem, tradycyjnie bal rozpoczęto Polonezem.

EURO Krystyny 2012

Już 13 marca na rzeszowskim Rynku spotkają się Krystyny na jubileuszowym XV Zjeździe Krystyn. Pierwszy Zjazd był dziełem Krystyny Bochenek, dziennikarki i senator ze Śląska, która zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem. Dziś tę tradycję kontynuują jej słynne imienniczki, by jak Krysia Bochenek patrzeć wysoko i dążyć do ideału. Takie jesteśmy my - Krystyny.

Nieodpowiedzialny żart nastolatków

Mieleccy policjanci ustalili osobę, która zadzwoniła do mieszkanki Mielca przedstawiając się jako Józiu mieszkający w Rzeszowie. Chłopiec poprosił o pomoc mówiąc, że bije go pijany tata. Okazało się, że był to głupi żart nastolatków.

Przed północą w sobotę 61-letnia mieszkanka Mielca powiadomiła dyżurnego mieleckiej Policji o tym, że kilka minut wcześniej odebrała telefon od zapłakanego chłopca o imieniu Józiu, który prosił o pomoc ponieważ bije go pijany ojciec.

Wielki Post

Popielec to w kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu. Okres ten jest związany ze świętami wielkanocnymi.
W obrządku rzymskim w czasie mszy odprawianej w środę popielcową kapłan posypuje głowy popiołem mówiąc „nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” lub „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.

- Posypanie głów popiołem oznacza, że podejmujemy pokutę. Ma nam to uświadomić z jednej strony naszą słabość, znikomość, niedoskonałość, ale też uzmysłowić to, że jesteśmy umiłowani przez Boga. Ten obrzęd wyraża jednocześnie nadzieję, że to co jest w nas prochem, Bóg obdarzy łaską nieśmiertelności, przywróci do życia


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........