Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Dzień Dobrych Manier

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w centrum kształcenia rolniczego w Rzemieniu obchodzono Dzień Dobrych Manier, który na stałe został wpisany w kalendarz imprez szkolnych. Jak ważna jest kultura osobista wiedzą wszyscy, ale nigdy nauki za wiele. W myśl tej zasady społeczność uczniowska, pod kierunkiem opiekunów B. Zorzyckiej oraz A. Kunert, przygotowała imprezę szkolną sygnalizującą tę ważną problematykę. Jednym z punktów programu był konkurs na najlepszy plakat i fraszkę o tematyce: '' Dobre maniery na wesoło''. Autorom nie zabrakło inwencji twórczej i dowcipu, a najlepsze prace zostały nagrodzone.

XVIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych

W minioną sobotę (21.04) 3 grupy taneczne z  Domu Kultury w Mielcu brały udział w XVIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w Małogoszczu (woj. świętokrzyskie). Brązowym laureatem w kategorii zespołów folklorystycznych została najstarsza grupa Dziecięcego Zespołu Tańca "Abrakadabra" za wykonanie "Suity tańców lubelskich" - choreografem zespołu jest p. Alicja Skopińska, akompaniatorem - p. Małgorzata Leśniak.

Mobilny Punkt Informacyjny w Tuszowie Narodowym

W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny” konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu oraz Punktu Konsultacyjnego KSU w Mielcu, odwiedzą gminę Tuszów Narodowy.
Mieszkańcy mogą przyjść na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich (osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorząd) oraz na konsultacje z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Jeszcze przed wakacyjnym wypoczynkiem

Choć do końca roku szkolnego zostało jeszcze dwa miesiące, to przedstawiciele organizacji pożytku publicznego już przygotowują się do organizacji wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z miasta Mielca. W środę, 25 kwietnia, w sali posiedzeń Rady Miejskiej odbyło się spotkanie, podczas którego organizatorzy wypoczynku dowiedzieli się jak starać się o dotację z Gminnego Funduszu Przeciwalkoholowego.

Zielone światło dla OBI i Aviatora

Mieleccy radni na dzisiejszej sesji zgodzili się na wyznaczenie dwóch terenów  pod obiekty handlowe.

Chodzi o obiekty na terenach przy skrzyżowaniu Alei Kwiatkowskiego z ulicą Przemysłową oraz przy ulicy Powstańców Warszawy.

Na pierwszym ma powstać market z branży budowlanej OBI  z retail parkiem.

Miasto przejmuje schronisko

„W związku z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii o wykreśleniu Mieleckiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z listy instytucji prowadzących schroniska dla zwierząt, samorządowe władze miasta Mielca zdecydowały o przejęciu schroniska. Władze miasta mają świadomość jak trudne i odpowiedzialne jest to zadanie, szczególnie w sytuacji, w której obecnie znajduje się schronisko dla bezdomnych zwierząt, prowadzone dotąd przez Mieleckie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Kolejna odsłona wiatrakowego konfliktu

Fragmenty spotkania w Pniu.
Wreszcie ludzie się obudzili i zbuntowali. Władza nie jest po stronie mieszkańców i stawia wiatraki kolosy w odległości 500m od domów. Skandaliczny jest sposób w jaki burmistrze czy wójtowie wprowadzają firmę produkującą prąd. Jak to się dzieje, że wójt i radni np. gminy Borowa lekką ręką likwidują szkołę w Górkach (istniejącą od 1870 r.) z powodu braku pieniędzy, a potem wydają ciężkie pieniądze na zmiany zagospodarowania przestrzennego tylko pod jedną wybraną firmę? Gdzie znaleźli nagle pieniądze?


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........