Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Nowe zasady finansowania sportu

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, która dopisuje tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu do zadań własnych gminy, przy czym sport ten definiuje jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub też zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie Rada Miasta powinna określić w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania sportu, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Aby możliwe było w 2012 roku dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, realizowanego w ramach projektów składanych przez kluby sportowe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec w zakresie rozwoju sportu.

Spotkanie z Mikołajem

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" zorganizowało 4 grudnia w świetlicy TPD w Mielcu przy ul. Chopina 8 spotkanie dzieci z Mikołajem.
W spotkaniu wzięło udział ok 60 dzieci z rodzicami. Podczas zabawy dzieci uczestniczyły w konkursach, mogły zdobywać drobne upominki. Organizatorzy przygotowali poczęstunek. Od Mikołaja każdy maluch otrzymał paczkę ze słodyczami.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........