Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Mieszkańcy Trześni protestują


     Mieszkańcy Trześni, a za nimi mieszkańcy okolicznych miejscowości, konsolidują się w proteście przeciwko budowie obwodnicy dla Mielca bez ronda, które wedle ich oceny umożliwi im łatwiejszy oraz bezpieczny dojazd do własnych posesji. W czwartek zamierzają blokować drogę prowadzącą do strefy w mieleckich Mościskach.

Protestujący domagają się zmiany projektu skrzyżowania drogi prowadzącej ze SSE z przyszłą obwodnicą, argumentując, iż bez ronda poruszanie się na tym odcinku będzie stwarzało ryzyko wypadku. Już teraz stopień bezpieczeństwa drogi prowadzącej do Trześni od strony Mościsk pozostawia wiele do życzenia, szczególnie jeśli mowa na przykład o rowerzystach przemierzających tą trasę w drodze powrotnej z pracy w godzinach zwiększonego ruchu samochodowego. W takiej sytuacji, obok postulowanej budowy ronda, konieczne byłoby również rozważenie pomysłu budowy ścieżki rowerowej.        


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........