Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Starostwo chce oszczędać na energii

Powiat Mielecki chce utworzenia grupy, która wspólnie kupowałaby energię. Rozpoczął już działania w tym celu. W skład grupy zakupowej, prócz starostwa, wchodziłby jego jednostki organizacyjne, takie jak: szkoły, szpital, pogotowie, Dom Pomocy Społecznej, czy Powiatowy Urząd Pracy

„Szkoła pełna energii’

W roku szkolnym 2011/2012 ZS im. prof. J. Groszkowskiego przystąpił do projektu „Szkoła pełna energii’ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano różne działania w bieżącym roku szkolnym.
Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkich chętnych, dla których los naszej Ziemi nie jest obojętny. Nasze działania to pierwszy krok w ratowaniu pięknego Świata.
Koordynatorami projektu są Beata Gruszecka i Ewa Kozdęba.

W CKPiDN szkolenie dla zainteresowanych pracą

Szkolenie „Generator wniosków aplikacyjnych w aspekcie oceny formalnej i merytorycznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu.

Szkolenie odbędzie się 22.03.2012 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, sala komputerowa 210.

Likwidacja sanepidów

Obecny Rząd RP jest na etapie przygotowywania kolejnych likwidacji ważnych instytucji. Tym razem zagrożone są stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Planuje się, że z 20 stacji powiatowych na Podkarpaciu i 14 laboratoriów pozostało by 4 stacje-matki (Rzeszów, Sanok, Przemyśl, Stalowa Wola), 5 filii (Dębica, Mielec, Leżajsk, Krosno, Jarosław)i 4 laboratoria. W zamian miałyby powstać oddziały zamiejscowe.

Podsumowanie działalności PUP w Mielcu za 2011 rok

Nie był to dobry rok ze względu na trudną sytuację rynku pracy. W porównaniu do roku 2010 środki na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu były mniejsze o 62,5% i z tego też względu mogliśmy oferować naszym klientom zdecydowanie mniejszą liczbę ofert pracy, staży i szkoleń zawodowych. Nasze zadania realizowaliśmy wykorzystując posiadane doświadczenie i możliwości, zabiegając jednocześnie o dodatkowe środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Radio Rzeszów otwiera studio w Mielcu


8 marca br. rozpoczyna swoją działalność studio terenowe Polskiego Radia Rzeszów w Mielcu. Redakcja mieścić się będzie przy ul. Biernackiego 1/42 w samym centrum miasta. W dniu tym w godzinach od 9 do 12 posłuchać będzie można audycji publicystycznej "Między nami" w czasie której w pobliżu siedziby nowego studia rozdawane będą wszystkim paniom, róże Polskiego Radia Rzeszów.

IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta

W niedzielę 4 marca, od wczesnych godzin rannych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Mielcu trwał turniej tańca towarzyskiego, zorganizowany przez Szkołę Tańca ELIDA.

Do wspólnej rywalizacji zgłosiło się w tym roku 270 par tanecznych z całego województwa, ale i nie tylko. Najlepiej to było widoczne na parkingu przed halą sportową, rejestracje samochodów wskazywały, iż tancerze przybyli nawet z Warszawy. Wielką reprezentację swoich tancerzy wystawił Klub Tańca Towarzyskiego Akcent z Rzeszowa, a jak się później okazało pary te były w czołówkach swoich kategorii.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........