Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Podstępne umowy?

Mieszkańcom podsuwa się takie oto umowy dzierżawy (czytaj wywłaszczenia) z wieloma kuriozalnymi zapisami:
Dzierżawcą jest spółka Martifer Renewables z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 500000 zł z siedzibą w Gliwicach. Jest to tylko oddział na Polskę dużej firmy z Portugalii, z siedzibą w Oliveira de Frades. Firma ta zajmuje się wytwarzaniem konstrukcji stalowych, aluminiowych, stali nierdzewnej oraz paliwami, produktami rolnymi. Od 2005 r. rozpoczęła działalność w technikę odnawialnych źródeł energii. 


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........