Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Mielecki szpital będzie spółką prawa handlowego?

Czy Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego czeka komercjalizacja? Taką możliwość sugeruje Andrzej Osnowski, radny powiatowy PiS. – Tak się stanie, jeśli nasz szpital wykaże straty finansowe za ub. r. , na co wszystko wskazuje, a starostwo nie będzie w stanie ich pokryć, co jest realne

 W styczniu 2012 dyrektor Leszek Kołacz przedstawił Zarządowi Powiatu informację o finansach mieleckiego szpitala. Według przekazanego sprawozdania za trzeci kwartał ubiegłego roku placówka ma ponad 3,5 miliona złotych strat. Amortyzacja wynosi 2976100 zł.

Gmina Mielec partnerem w projekcie „Przede wszystkim jakość"

Gmina Wiejska Mielec została wybrana przez Związek Powiatów Polskich do grupy 11 samorządów w Polsce jako partner w projekcie „Przede wszystkim jakość”.
Projekt zostanie w całości sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a jego celem jest poprawa jakości usług świadczonych przez samorząd dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników.

Ile zarabia Janusz Chodorowski?


Włodarze miast Podkarpacia mają się dobrze ze swoimi zarobkami. Nie grozi im kryzys
W większości zarobki prezydenckie wzrastały, tylko jeden pan ma powody do narzekań.
Przedstawiamy w telegraficznym skrócie  ile zarabiają.




Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........