Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Turniej gier bitewnych „Hetera”

18 marca w SDK odbył się turniej gier bitewnych WFB „Hetera”. Głównym organizatorem i inicjatorem całego cyklu imprez jest „Lewa Flanka”, której członkowie spotykają się właśnie w SDK. Turniej był zaliczany do klasyfikacji ligi ogólnopolskiej.
Na turnieju pojawiło się aż dwudziestu pięciu graczy z Mielca, Radomia, Lublina, Łęcznej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Krakowa. Gracze rozegrali po 3 bitwy w formacie ETC 2012.

Zmiany we władzach gminy Mielec

Grzegorz Maj
Grzegorz Maj nie jest już zastępcą Wójta Gminy Mielec
Włodarz będzie musiał szukać nowego zastępcy.
Dotychczas pełniący tą funkcję G.Maj zrezygnował - Dostałem bardzo ciekawą i konkretną propozycję pracy, która kolidowałaby z moimi obowiązkami w urzędzie – mówi Maj. – Nie chcę konfliktu interesów, dlatego zdecydowałem się złożyć rezygnację.

Władca Pierścieni - konkurs czytelniczy

Gimnazjum nr 2 w Mielcu we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowała konkurs czytelniczy Władca Pierścieni . Celem konkursu było zachęcanie młodych czytelników do zapoznania się z tą urzekającą, pełną magii powieścią.
Konkurs odbył się w dwóch etapach. Część pierwsza-pisemna, miała miejsce w gimnazjum 29 listopada 2011r., dla chętnych 32 uczniów. Do dalszego etapu przeszło 7 osób z największą ilością punktów. Finał konkursu odbył się m Miejskiej Bibliotece Publicznej 13 marca 2012r.

Powiatowe Zawody Sportowe FITNESS & WELLNESS

W dniu 10.03.2012 r. w Zespole Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu odbyły się Indywidualne Powiatowe Zawody Sportowe FITNESS & WELLNESS.

Celem zawodów było:
popularyzowanie aerobowych form wysiłku wśród młodzieży szkolnej;
kreowanie zdrowej, wysportowanej oraz pięknej sylwetki;
kształtowanie postawy, by „czuć się dobrze takim, jakim się jest”.

„Chorzelowiacy” otrzymali „Brązowego Gryfa”

Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” z SOKiSportu Gminy Mielec w Chorzelowie rozpoczęli uczestnictwo w przeglądach tanecznych w 2012 roku. Pierwszy z nich odbył się w Dębicy w sobotę 17 marca.

Na IV Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych „Złoty gryf” w kategorii zespołów ludowych ”Chorzelowiacy” zajęli III miejsce otrzymując „Brązowego Gryfa”.

Koncert Wielkanocny

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu i Mieleckie Towarzystwo Muzyczne
zapraszają na: KONCERT WIELKANOCNY w którym wystąpią:
- MIELECKA ORKIESTRA KAMERALNA
- Franciszek Wyzga - dyrygent
- Krzysztof Urbański - słowo

Koncert odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury SCK - 12 kwietnia 2012 r. (czwartek), godz. 19.00

Turniej piłki siatkowej

W dniu 17 marca 2012 roku o godzinie 15.00 odbył się turniej piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuszów Narodowy o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tuszowie Narodowym.

Głównym celem organizatorów było umożliwienie młodzieży i dorosłym udziału i uczciwej rywalizacji w turnieju piłki siatkowej oraz zwiększenie liczby osób korzystających w czasie wolnym ze szkolnych obiektów sportowych.

Stanowisko władz Powiatu Mieleckiego w sprawie likwidacji Sanepidu w Mielcu

Podczas poniedziałkowego, (19.03.12) spotkania, dotyczącego m. in. planowanych zmian w strukturze służb sanitarno – epidemiologicznych na terenie kraju, przedstawiciele władz powiatu – starosta A. Chrabąszcz i przewodniczący Rady Powiatu H. Niedbała, przekazali Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu – Przemysławowi Bilińskiemu i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu – Szczepanowi Jędralowi dokument zawierający stanowisko samorządowych władz powiatu

Stanowisko samorządowych władz Powiatu Mieleckiego

Samorządowe władze Powiatu Mieleckiego z niepokojem przyjmują informacje dotyczące likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu, w związku z koncepcją stworzenia nowych struktur organizacyjnych obejmujących kilka powiatów. W naszej opinii zamiar ten podważa jedną z fundamentalnych zasad reformy samorządowej z 1998 roku, w myśl której powołanie powiatu uzależnione było od funkcjonowania na jego obszarze szeregu instytucji administracji rządowej w tym Inspekcji Sanitarnej, która miała zapewnić bezpieczeństwo ich mieszkańcom. Z tego bardzo ważnego zadania Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu wywiązuje się bez zastrzeżeń.

Obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu obejmuje powiat mielecki, którego powierzchnia wynosi 880,21 km2 a liczba mieszkańców – 136 203 osoby. Siedzibą PPIS w Mielcu jest Miasto Prezydenckie Mielec, które liczy 61 653 mieszkańców. W powiecie funkcjonuje 10 gmin: 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie i 7 gmin wiejskich. W ewidencji PSSE w Mielcu znajdują się następujące placówki objęte nadzorem:
- 940 zakładów produkcji, obrotu i transportu środków spożywczych,
- 246 placówek świadczących usługi medyczne,
- 288 obiektów komunalnych,
- 300 zakładów pracy,
- 129 placówek oświatowo – wychowawczych.

Dla terenu powiatu mieleckiego niemal coroczne zagrożenie powodziowe stwarza rzeka Wisłoka, Wisła i inne cieki wodne. Największe powodzie wystąpiły w 1997 r., 2001 r. oraz 2010 r. (dwie fale powodziowe). Występowanie powodzi powoduje konieczność bezpośredniej współpracy ze Starostą, wójtami oraz inspekcji w terenie wraz z innymi służbami a także uczestnictwa w usuwaniu skutków powodzi poprzez szerokie działania w związku z dezynfekcją obiektów, działaniami oświatowo – zdrowotnymi.

W Mielcu funkcjonuje najlepszy na Podkarpaciu Szpital Powiatowy, w którym oddział obserwacyjno – zakaźny leczy pacjentów także z ościennych powiatów (Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Kolbuszowa) z chorobami zakaźnymi, również niebezpiecznymi (przykładem była świńska grypa). Wymaga to nadzoru sanitarnego i ścisłej współpracy we wdrażaniu odpowiednich procedur postępowania.

W Mielcu znajduje się Oddział Celny. PPIS w Mielcu wykonuje w związku z tym graniczną kontrolę sanitarną.

Na terenie miasta Mielca znajduje się największa w kraju Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park z lotniskiem, wtórej funkcjonują zakłady o różnym profilu działalności w tym także takie, które stwarzają zagrożenie skażeniem chemicznym. Zamierzona likwidacja PSSE w poszczególnych powiatach niewątpliwie wydłuży szybkość reagowania służb sanitarnych na wynikłe w terenie zagrożenia. Oczywisty w tej sytuacji jest zdecydowany wzrost kosztów przejazdów do kontrolowanych obiektów. Z powyższych względów zasadny jest wniosek, iż likwidacja PSSE w Mielcu zamiast spodziewanych oszczędności, przyniesie jedynie szkody społeczne.

Stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji PSSE w Mielcu wyraziła Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca pod przewodnictwem Starosty Powiatu Mieleckiego.

Z powyższych względów stoimy na stanowisku, iż likwidacja prężnie działającej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu wpłynie negatywnie na stan bezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim i zdecydowanie obniży poziom bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mieleckiego.

Apelujemy więc o zaniechanie działań zmierzających do likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu.

Spotkania z podróżnikiem w ramach projektu „Moja pasja – moje życie"

W ramach projektu „Moja pasja – moje życie" 5 marca roku 2012 w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej odbyły się „Spotkania z podróżnikiem", w którym uczestniczyła większość uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum. Ciekawą i interesującą wiedzę oraz doświadczenia z wypraw przekazywał rzeszowski podróżnik Tomasz Moszczak. Podróżowanie, zwiedzanie rowerem najpierw Małej Ojczyzny, później Polski i Świata stało się spełnieniem marzeń młodego chłopca, a później sposobem na życie dorosłego mężczyzny.

Oszustwo metodą "na wnuczka" kolejny raz w Mielcu

Mieleccy policjanci poszukują mężczyzn, którzy wczoraj przed południem metodą „na wnuczka” oszukali 80-letniego mieszkańca Mielca. Mężczyzna stracił 16 tys. złotych.

Jak ustalili policjanci, około godz. 9.30 do starszego mieszkańca Mielca zadzwonił młody mężczyzna, podający się za jego wnuka. Powiedział, że potrzebuje pilnie 20 tys. zł ponieważ miał wypadek, ma połamane żebra i musi zapłacić pieniądze, aby nie zostać aresztowanym.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........