Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Co dzieje się w mieleckim pogotowiu?

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Mieleckiego zjawili się pracownicy mieleckiego Pogotowia Ratunkowego zrzeszeni w Związku Zawodowym Ratownictwa Medycznego. Przyszli, by przypomnieć o konflikcie, który – jak się okazuje – wciąż trwa w mieleckim pogotowiu.

200 tysięcy dla mieleckiego sportu

Urząd Miejski w Mielcu dofinansuje siatkarki i koszykarki ręczne, pieniędzmi przeznaczonymi na inwestycje. Powód? - zła kondycja finansowa Stowarzyszenia piłki ręcznej i klubu siatkarek.

Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje o możliwości podjęcia służby zawodowej w korpusie szeregowych, na stanowiskach kierowców kat. „C”.

Osoby zainteresowane służbą zawodową na tych stanowiskach muszą spełniać łącznie wszystkie z podanych niżej kryteriów:
- posiadać prawo jazdy kat. „C” lub „C+E” (bez konieczności dodatkowych uprawnień)
- posiadać obywatelstwo polskie
- być osobą niekaraną sądownie (lub osobą w stosunku do której nastąpiło zatarcie kary)
- posiadać zameldowanie na terenie Polski
- być żołnierzem rezerwy w rozumieniu przepisów tzn. mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę w formacjach uzbrojonych, albo odbytą służbę przygotowawczą
a ponadto
- uzyskać orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej i orzeczenie Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej
- uzyskać pozytywną ocenę z kwalifikacji w jednostce wojskowej (egzamin z WF i rozmowy kwalifikacyjnej)
Osoby zakwalifikowane do zawodowej służby wojskowej, które podejmą tą służbę otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości:
szeregowy 2500 zł
starszy szeregowy 2550 zł
oraz dodatki np. świadczenie mieszkaniowe lub inne wynikające z zajmowanego stanowiska lub wykonywanych obowiązków.

Tragiczny wypadek w Mielcu

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 25-letniego mężczyzny, który wczoraj po południu na ul. Reymonta w Mielcu został przygnieciony przez podnośnik nożycowy.

Około godz. 18.30 dyżurny komendy w Mielcu został powiadomiony o wypadku na jednej z posesji przy ul. Reymonta w Mielcu


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........