Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Stanowisko Wójta Gminy Mielec w sprawie przebiegu obwodnicy Mielca przez Trześń

Poprzez Gminę Mielec zaprojektowany jest przebieg drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów-Dębica. Jeden z etapów przebiega poprzez miejscowość Trześń przecinając drogę powiatową nr 1142R za Ławnicą na wysokości przysiółka Rudziska. Jest tu zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane z przejściami dla pieszych. 

Kolejne skrzyżowanie projektowanej obwodnicy przecina drogę powiatową nr 1713R za wsią Trześń w lesie w kierunku na Mościska, już na terenie miasta. Wg projektu ma tutaj powstać skrzyżowanie skanalizowane tylko na drodze podporządkowanej (na wlotach) bez przejść dla pieszych i rowerzystów.

Tereny inwestycyjne w Gminie Mielec - Oferta

Gmina Mielec zwraca się do potencjalnych Inwestorów z ofertą podjęcia współpracy w zakresie możliwości inwestowania na terenach znajdujących się w odległości
ok. 10 km od Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EUROPARK MIELEC”

 Szczegóły oferty dla potencjalnych Inwestorów znajdują się w załączniku

W sprawie koncepcji obwodnicy i dodatkowego mostu na Wisłoce - opinia wójta Gminy Mielec

Po zapoznaniu z otrzymaną „Koncepcją czterech wariantów budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego, wraz z budową mostu poprzez rzekę Wisłokę" na wstępie składam podziękowania dla Starosty Powiatu Mieleckiego za szeroki zakres konsultacji społecznych, otwartość w dyskusji i mediacyjne podejście do rozwiązania jakże trudnych problemów społecznych wywołanych przez planowaną inwestycję drogową.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........