Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Mieleckie pyskówki

Nie wiem, jak mój kolega - a jednocześnie prezes Grupy Literackiej Słowo, Zbyszek Michalski - to uczynił, ale niespodzianie podczas prezentacji mojego drugiego tomu poezji otrzymałem listy gratulacyjne od władz miasta, powiatu i pana senatora Ortyla. Poczułem się przez moment jak człowiek zasłużony. Ale szybko mi minęło. Znam miarę.  

Uczynię dla potrzeb tego felietonu może ryzykowne założenie, że oto nasze władze polityczne i samorządowe poczuły łączność z mieleckimi poetami, doceniły całkowicie społeczną działalność tej grupy ludzi na niwie tak ulotnej jak słowo, ale także doceniły wagę poezji jako nośnika pięknego słowa, którego tak nam brakuje w życiu na co dzień.

Co w kinie "Galaktyka"?


Repertuar Kina „Galaktyka"
Kino „Galaktyka" - Samorządowe Centrum Kultury 39-300 Mielec, Al. Niepodległości 7 tel. 17 586 20 21 www.kinogalaktyka.pl


Nowe auto dla Stacji dializ w Mielcu

Na urodzinowy prezent renault do transportu chorych

Z okazji 10-lecia mieleckiego Pododdziału Dializ, części Oddziału Chorób Wewnętrznych, jubilat dostał bardzo cenny i praktyczny prezent – 9-miejscowe renault, które będzie służyło do transportu chorych dializowanych z domu do stacji dializ i z powrotem. To już czwarty samochód, który powiat mielecki wraz z PFRON-em zakupili wspólnie dla stacji dializ mieleckiego szpitala. Kosztował w sumie 120 tys. zł, z czego  70% zapewnił powiat, a 30% PFRON.

Rajd terenowy Mielec os. Rzochów

Do Osiedla Rzochów 16 czerwca zawitali kierowcy rajdowi, którzy wzięli udział w pierwszym, Mieleckim rajdzie terenowym. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Samochodów Terenowych 4x4 w Mielcu. Imprezę zorganizowano z okazji "Dni Rzochowa" na prośbę rady os. Rzochów. Na czas zwodów Rzochowskie błonia zamieniły się w wyboisty i kręty tor przeszkód. Załogi wystartowały w klasie szybkościowej oraz ekstremalnej, gdzie kierowcy zmierzyli się z głębokimi wybojami, wysokimi wjazdami i zjazdami.

„Przygoda na Dzikim Zachodzie” Festyn rodzinny

Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu po raz kolejny wychowankowie OREW oraz uczestnicy ŚDS wraz ze swoimi rodzinami mieli możliwość uczestniczyć w Festynie Rodzinnym.
Tym razem pracownicy obu placówek wspólnie z firmą „Fantasy” z Lublina zaprosili wszystkich do udziału w licznych atrakcjach rodem z „Dzikiego Zachodu”. Scenografia westernowa tj. saloon, bank, biuro szeryfa, poczta nadała odpowiedni klimat imprezie. Wszyscy uczestnicy festynu mieli możliwość spotkać Indian, dzielnych kowbojów i nieustraszonego Szeryfa, który pilnował porządku i zachęcał do udziału w licznych konkursach.

Podziękowanie za przekazanie 1%

Kierownictwo placówek i Zarząd Koła w Mielcu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z ogromną radością pragnie, w imieniu wszystkich podopiecznych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, serdecznie podziękować wszystkim Państwu - ludziom dobrej woli, którzy dokonali wpłat 1 % podatku na konto PSOUU w Mielcu. 

          Przekazanie nam tych środków finansowych traktujemy nie tylko jako wyraz zaufania do celów wytyczonych przez Stowarzyszenie i sposobu ich realizacji, ale także jako wolę współuczestnictwa w podejmowanych przez nas działaniach. Dzięki hojności  i wrażliwości naszych Darczyńców możemy pełniej realizować założone cele statutowe i przez to umożliwiać naszym podopiecznym godne i wartościowe życie będące podbudową pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Masters 2012 Grand Prix VICTOR’A

Po raz ostatni w tym sezonie w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu odbyły się zawody badmintonowe z cyklu GRAND PRIX VICTOR’A kończące siódmą edycję, tego największego w południowo-wschodniej Polsce turnieju dla amatorów.
Na mieleckich kortach spotkali się „najlepsi z najlepszych”, którzy w ciągu 9 turniejów w sezonie 2011/2012 uzyskali największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej i prawo do gry w turnieju Masters.
W zawodach najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja w grach podwójnych.

Festyn zdrowia

1 czerwca br w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu    odbył się Festyn Zdrowia  będący Szkolnym Dniem Promocji Zdrowego Stylu Życia. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Czas na zdrowie zorganizowanego przez   Fundację Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem projektu była popularyzacja idei zdrowego stylu życia a jego przedmiotem  promocja zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej.

Gmina Wadowice Górne w pełni zgazyfikowana

Uroczystym poświęceniem gazociągu i symbolicznym zapaleniem znicza gmina Wadowice Górne zakończyła gazyfikację we wszystkich trzynastu sołectwach.

Zabrnie było ostatnią miejscowością, w której oddano do eksploatacji sieć gazową. Dlatego też w tej miejscowości, 14-ego czerwca, spotkali się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu i Gminy, Karpackiej Spółki Gazownictwa, Rejonu Dystrybucji Gazu z Dąbrowy Tarnowskiej, Rady Sołeckiej wsi Zabrnie oraz wszyscy Ci, którzy uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia.

M4 2012 Koncerty

Wiemy już, że Mr Pollack, Rebeka i Kamp! zagrają na M4 w Mielcu 21 lipca 2012r.
Koncert został podzielony na scenę plenerową i klubową.
Szczegóły podamy wkrótce.
W tym roku organizacja koncertu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne

 W niektórych szkołach słyszy się o wstrzymaniu wydawania uczniom  i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu... między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki" Kiedyś i ja miałem takie przejścia w "Elektryku" dlatego informujemy, że praktyki tego typu są niezgodne z prawem.
W  § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych jest napisane, iż „świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie".

Wakacyjna promocja na bilety okresowe


Miejska Komunikacja Samochodowa na okres wakacji wprowadza zmiany cen biletów okresowych. Za bilet 15 dniowy zapłacimy 15 zł, 30- dniowy 25 zł, natomiast bilet na cały okres wakacji będzie kosztował dla uczniów 40 zł, a dla studentów 50 zł.


 MKS przypomina aby dokonywać rejestracji przejazdu przykładając e-kartę  do kasownika tylko i wyłącznie w momencie wsiadania do autobusu.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia tarnowsko-mielecko-dębickiego obszaru funkcjonalnego

Czy powstanie tarnowsko-mielecko-dębicki obszar funkcjonalny?
W tarnowskim ratuszu samorządowcy z czterech miast podpisali list intencyjny w tej sprawie.
Sygnatariuszami porozumienia byli prezydent Mielca Janusz Chodorowski, burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Zakłada ono zacieśnienie współpracy w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach obszaru funkcjonalnego wyznaczonego przez Tarnów, Mielec, Dąbrowę Tarnowską i Dębicę, rozwój współpracy w celu wspierania potrzeb rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz podjęcie niezbędnych działań dla przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozstrzygnięto konkurs na szkolenie rodzin zastępczych

Środki przyznawane są w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wszystkie oferty z Podkarpacia a było ich 12 zostały zaakceptowane. Łączna kwota dotacji to 56,868 tys. zł.  


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........