Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Urzędnicy pocztowi mogą sprawdzać, kto ma w domu telewizor

wzór
Urzędnicy skarbowi nie będą sprawdzać, kto ma w domu telewizor i czy płaci abonament rtv. Ale mogą to robić, zgodnie z prawem ponieważ do poboru abonamentu oraz egzekwowania zaległości uprawniona jest Poczta Polska, pracownicy Poczty Polskiej. Jej pracownicy są uprawnieni także do kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników. Zgodnie z prawem kontrole rejestracji odbiorników mogą być prowadzone przez pracowników Poczty w godz. 8-20. Przed wejściem do lokalu abonenta kontroler powinien przedstawić cel wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki pocztowej i legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego - także dowód osobisty. Gdy abonent nie życzy sobie wizyty kontrolera w mieszkaniu, wystarczy, że przedstawi mu dowód zarejestrowania odbiornika.

"Lotnicze wspomnienia moich najbliższych" rozstrzygnięcie

Do udziału w konkursie literackim "Lotnicze wspomnienia moich najbliższych" zaproszeni zostali uczniowie klas V i VI mieleckich szkół. Konkurs został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu. Honorowy patronat konkursu objął Janusz Zakręcki - Prezes Zarządu PZL w Mielcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych: ojca, babci, wujka, sąsiada pracujących w mieleckich zakładach lotniczych. Skierowany był uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych Mielca i powiatu mieleckiego.

Gagarin przegrał z Duchem Świętym

Gazeta Wyborcza 28 czerwca 1994 r. pisała, że w Mielcu na posiedzeniu byłej Rady Miejskiej, na wniosek trzech radnych przegłosowano projekt zmiany ulicy Jurija Gagarina na ulice Ducha Świętego.
''Nazwa wydała się trafna, gdyż na osiedlu, gdzie znajduje się ulica, wznosi się kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, duma mieszkańców (...) Nagła zmiana nazwy wywołała jednak opory mieszkańców. Zaczęto zbierać podpisy pod petycją. Nie obyło się bez histerycznych publicznych wypowiedzi. Tygodnik ''Korso'' zamieścił interesujący materiał, zawierający omówienie konfliktu. Gdzie szukać przyczyny oporów i sporów? Panuje opinia, że zmiany dokonano w sposób mało demokratyczny - i to wywołało sprzeciw mieszkańców. (...) Ani radni, występujący z projektem, ani proboszcz parafii nie potrafili zrozumieć i przewidzieć, że mieszkańcy osiedla chcą mieć obie ulice''.

Tłumacze języka migowego pomogą niesłyszącym w urzędzie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przygotowuje rejestr tłumaczy polskiego języka migowego. Niesłyszący mają otrzymać bezpłatną pomoc podczas załatwiania spraw w urzędzie - poinformowała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś.
Dodała, że do rejestru zgłaszać się mogą tłumacze znający: polski język migowy, system językowo-migowy oraz sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Tłumacze powinni składać wnioski o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem potwierdzającym znajomość jednej z form komunikowania się, do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Policjanci ujęli 13-letniego złodzieja rowerów i czterech 16-letnich włamywaczy

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Borowej ujawnili, iż do niezamieszkałego domu w Borowej dwukrotnie ktoś się włamywał. Ustalono, że sprawcy wybijając szybę w oknie weszli do środka zabierając m.in. płyty CD, lalkę, lampkę typu LED na szkodę właściciela – mieszkańca Mielca. Funkcjonariusze po kilku dniach ustalili, iż sprawcami tego włamania są czterej 16-latkowie z terenu powiatu mieleckiego mieszkający w jednej wsi. Przyznali się do tego czynu. Przed sędzią rodzinnym odpowiedzą za swój występek.

Prezydent otrzymał absolutorium

Podczas środowej sesji radni udzielili prezydentowi Mielca absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2011.

Przed głosowaniem nad absolutorium miejscy radni wysłuchali prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego, który przedstawił sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu. Kolejne uchwały podjęte przez Radę Miejską w Mielcu dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018, zmian w budżecie miasta na

Mielecki Szpital nie będzie ogrzewany z wykorzystaniem kogeneracji

Klub “Razem dla Ziemi Mieleckiej” w maju złożył wniosek do władz starostwa o ujęcie Szpitala Powiatowego w Mielcu do aplikacji o środki unijne na modernizację systemu grzewczego z wykorzystaniem kogeneracji czyli urządzenie napędzane silnikiem gazowym, wytwarza jednocześnie energie elektryczną i cieplną.
- Inwestycja w kogenerator przekłada się w zmniejszenie o 30-40 procent łącznych kosztów ponoszonych za energię elektryczną i cieplną – argumentował inicjatywę Daniel Kozdęba, szef klubu RdZM.

Jest szansa na stały monitoring mieleckiego powietrza?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął prace aby opracować program dla Mielca (i nie tylko),  którego cele jest stworzenie systemu ochrony powietrza. 
Dla nas to dobra wiadomość ponieważ walczymy o monitoring powietrza już dłuższy czas. Monitorowana będzie głównie strefa ekonomiczna..
- Monitoring powietrza jest niezbędny to wie każdy mieszkaniec Mielca i okolic.


ZST podwójnie na podjum

22 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu odbyła się II Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod honorowym patronatem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.
W imprezie udział wzięło 12 drużyn (36 uczniów) ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Inicjatywa ta skierowana była do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przysposobienia obronnego.

„Tańczyć każdy może...” Zakończyliśmy realizację projektu przekazuje SDK

Przez ostatnie dwa miesiące wspólnie ze środowiskiem Seniorów, osób niepełnosprawnych i tancerzy z KTT Żaczek i ST ELIDA, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Mielcu, realizowaliśmy projekt integracyjno-taneczny „Tańczyć każdy może...”. Wspólna nauka i integracja tych trzech środowisk właśnie dobiegła końca. Finałem projektu był „II Powiatowy Turniej Tańca”, który odbył się w SDK w piątek 22 czerwca o godzinie 1700.
W turnieju wzięło udział 50 osób, którzy pod okiem instruktorów i tancerzy uczyli się podstaw tanecznych w standardzie i łacinie.

Poranny klub malucha zakończył zajęcia

Ten tydzień w naszym Domu Kultury obfituje w pożegnania - a dokładniej w spotkania kończące całoroczne zajęcia tematyczne. Ostatnie zajęcia miały już dzieci uczęszczające na rytmikę, warsztaty plastyczne, szachowe i przeszedł czas na najmłodsze dzieci biorące udział w całorocznych zajęciach w „Porannym Klubie Malucha”. Przez cały rok szkolny, trzy razy w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych pod opieką Pani Haliny Augustyn maluchy uczyły się piosenek, wierszyków, malowały, rysowały, lepiły z plasteliny, beztrosko się bawiły.

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę ws. fram wiatrowych.

Na sesji Sejmiku w dniu 25.06.2012r. podjęto uchwałę ws. Farm wiatrowych. Była to inicjatywa radnego ziemi mieleckiej Fryderyka Kapinosa. W Uchwale skierowanej do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera RP, parlamentarzystów z terenu Województwa Podkarpackiego, mieszkańców Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem środków masowego przekazu -Sejmik Podkarpacki przyjął stanowisko w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Województwa Podkarpackiego.

Skradziony Seat rozłożony na części

Seata skradziono w nocy z 28/29 marca br., z osiedlowego parkingu przy ul. Mickiewicza w Krośnie. Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci podjęli czynności mające na celu ustalenie okoliczności przestępstwa oraz jego sprawców.
 
W ubiegły piątek, śledczy odnaleźli poszukiwany samochód na terenie prywatnej posesji w Mielcu. Niestety, seat został do tego czasu pozbawiony wielu części i podzespołów. Wymontowane zostały m.in. koła, drzwi, fotele, lampy, oraz niektóre elementy osprzętu silnika i karoserii.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........