Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Koniec bezkarności urzędniczej?

W piątek w Sejmie było rozpatrywane jedno z proponowanych przez Ruch Palikota rozwiązań. Proste i sprawdzone - o karach finansowych dla urzędów za nieterminowe podejmowanie decyzji - Za każdy dzień opóźnienia w wydaniu decyzji czy rozpatrzeniu sprawy urząd zapłaci 500 złotych kary! Taką zasadę wprowadzono już w przypadku wydawania pozwoleń na budowę, i odkąd działa, aż 97% decyzji wydawanych jest w terminie!


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........