Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Mielczaninem Roku 2011 Czesław Kolisz

Tytuł Mielczanina Roku 2011 i Skałkę Korso otrzymał...Czesław Kolisz, prezes zarządu firmy ANKOL z Chorzelowa. Nidy nie opuścił mielca.
            Czesław Kolisz jest mielczaninem rodowitym, ma 64 lata. Po ukończeniu liceum studiował na Wydziale Mechaniki Politechniki Warszawskiej, Uzyskując w roku 1972 tytuł inżyniera mechanika. Po studiach podjął pracę w WSK PZL Mielec jako konstruktor.

300 tys. zł. dotacji dla Gminy Tuszów Narodowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na odbudowę mostu


Andrzej Głaz wójt gminy Tuszów Narodowy, otrzymał zapewnienie od Ministra Spraw Wewnętrznych że gmina otrzyma 300 tys. zł. na sfinansowanie zadania „ Odbudowa mostu betonowego w ciągu drogi Gminnej nr 103602R Borki Nizińskie – Jaślany w km 2+910”.

Fundusze na ten cel pochodzić będą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Strażacki samochód z nakrętek

Pod hasłem „Nakręć się razem z nami” strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z os. Mościska w Mielcu zbierają nakrętki, które później chcą sprzedać, a fundusze przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego.

Jednostka na mieleckim os. Mościska powstała w 1981, więc jest jedną z młodszych na terenie powiatu mieleckiego.

Tomasz Poręba zwrócił się do KE z interpelacją w sprawie wiatraków

Strasburg, 20 kwietnia, 2012 

Poseł Tomasz Poręba złożył do Komisji Europejskiej zapytanie pisemne w sprawie aktualnego stanu przepisów prawnych regulujących powstawanie elektrowni wiatrowych w Unii Europejskiej.
Zakładane ostatnio tak licznie farmy wiatrowe, również w Polsce, wzbudzają coraz więcej kontrowersji. Budowanie farm wiatrowych często wiąże się z brakiem poszanowania krajobrazu, środowiska, a przede wszystkim obywateli.

Koncert Papieski

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi narodowej serdecznie zaprasza na Koncert Papieski
Koncert odbędzie się 29 kwietnia 2012 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w sali GOK

Życie i twórczość Janusza Korczaka widziana oczami dziecka

19 kwietnia dwuosobowa drużyna Gimnazjum SOSW Mielec reprezentowała szkołę w międzywojewódzkim konkursie "ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KORCZAKA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA".
          Konkurs został zorganizowany przez SOSW w Zbylitowskiej Górze w ramach obchodów ROKU KORCZAKOWSKIEGO. Uczniowie przeszli etap wiedzy, potem odbył się puszczania latawców Korczaka na terenie Ośrodka (praca techniczno - plastyczna) z którą drużyna miała przyjechać.

Rozdanie nagród w XI Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym

19 kwietnia 2012 r miało miejsce rozdanie nagród w XI Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Zrównoważona konsumpcja- co młody konsument wiedzieć powinien?”  pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego w miejscowości Rudna Wielka k. Rzeszowa.

3...2..1.. Internet

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej nr.1 wzięli udział w kampanii „Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu”, która ma na celu włączenie bibliotek w całej Polsce w działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci.

Najlepszy uczeń w zawodzie operator obrabiarek skrawających

W dniu 19.04.2012 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się podsumowanie konkursu Najlepszy uczeń w zawodzie operator obrabiarek skrawających.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas: 3AZ, 3BZ i 3CZ.

Dzien otwarty w ILO w Mielcu

14 kwietnia 2012 roku społeczność I LO zaprosiła do siebie gimnazjalistów i ich rodziców w ramach tzw. Dnia Otwartego.
         Ideą takich spotkań jest promocja szkoły. Tegoroczna odbywa się pod hasłem: Wybierz dobrze! Wybierz mądrze! Wybierz I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu! 
          Gośćmi tego, świątecznego w swoim nastroju, dnia byli Pani Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, absolwentka I LO, Pani Joanna Rębisz – Dyrektor Biura Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Władysława Ortyla, Pan Arkadiusz Gałkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Mielca, Pan Jerzy Skrzypczak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu, Pani Józefa Krasoń – dyrektor Biblioteki pedagogicznej w Mielcu.

Samorządy będą ponosić większą odpowiedzialność za straty szpitali

Samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich straty w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Wynika to z ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
                Jeżeli tego nie uczynią, w ciągu następnych 12 miesięcy konieczne będzie przekształcenie placówki w spółkę kapitałową lub jej zlikwidowanie. Czytaj dalej

Łaska prezydenta RP nie dla dyrektor Kołacza?

Los dyrektora mieleckiego szpitala zależy od decyzji prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Dyrektor prosi prezydenta o ułaskawienie. Leszek Kołacz stanowisko piastował będzie do 30 czerwca, ponieważ w świetle prawa po 30 czerwca nie może pełnić swojej funkcji, bo jest skazany prawomocnym wyrokiem. W świetle przepisów ustawy nie może być dyrektorem szpitala.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........