Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Innowacyjność i chrześcijaństwo

O innowacjach - od kiedy najbardziej innowacyjni zaczęli być Chińczycy – mówi się w Europie ( a przy okazji i w Polsce) dużo i barwnie, jako że najczęściej mówią o nich ci, którzy na mówieniu zarabiają, czyli politycy i urzędnicy.

Tworzy się kolejne programy i strategie (patrz: Strategia Lizbońska), przeznacza na ten cel kolejne transze pieniędzy, które – jak to bywa z pieniędzmi rozdawanymi przez urzędników – pracują zawsze o wiele mniej wydajnie niż mogłyby, a w rankingach coraz dalej jesteśmy za Ameryką i Azją.

Karygodne zachowanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Gminie wiejskiej Mielec

W dniu 02.10.2012r. odbywały się komisje przed XXIV sesją, która odbyła się 04.10.2012r.
Było kilka tematów dotyczących Woli Mieleckiej i dyskusja nad podjęciem uchwały, która to dawała, by Wójtowi większe możliwości   w sprawach dzierżaw i zakupu nieruchomości.
Komisja, do której jestem przydzielony miała obrady połączone z drugą komisją od godz. 9.00 do 13.00


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........