Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Regulamin portalu

1. Portal ma charakter informacyjny, powstał w celu wyjaśniania, edukowania, dokonywania wszechstronnej analizy i krytycznej oceny, a jego zawartość stanowi wyłącznie wyraz poglądów autorów publikacji oraz odzwierciedlenie stanu ich wiedzy. Zawarte w portalu treści oraz sposób ich prezentacji nie stanowią czynności jakiegokolwiek doradztwa. Administrator ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych lub zaniechanych w wyniku zapoznania się z treściami portalu i ich interpretacji.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).

3. Użytkownik nie powinien zamieszczać treści, które:
. naruszają obowiązujące w Polsce prawo
. naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich
. są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich
. zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt
. mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi
. zawierają spam.

4. Administrator zastrzega sobie prawo zmian i modyfikacji oraz do usuwania bez powiadomienia treści wymienionych w pkt. 3 Regulaminu.

5. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje , nie będzie działał na niekorzyść innych użytkowników.

6. Komentarze i opinie nie powinny naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.

7. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez wydawcę zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101).

8. Wydawca zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Wydawca gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

10. Wydawca zbiera informacje dotyczących wykorzystania serwisu. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.

11. W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.

12. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

13. Za korzystanie z płatnych usług portalu, w szczególności polegających na publikowaniu ofert, reklam, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych pobierana jest opłata w wysokości i na warunkach indywidualnie ustalanych z każdym Użytkownikiem.

14. Użytkownik dokonujący płatności za usługi portalu za pośrednictwem zewnętrznych internetowych serwisów usługowych, zobowiązany jest do stosowania się do regulaminów tych serwisów.

15. Zezwalamy na kopiowanie i rozsyłanie pocztówek ale nie zgadzamy się na wprowadzanie żadnych zmian, chyba że rozmiaru. Pocztówki "Pozdrowienia z Mielca" to doskonały sposób na promocję naszego miasta.

16. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości od administratora serwisu.

17. Administrator i Wydawca zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu portalu. Zmiany będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej portalu.

18. Naruszenia powyższego Regulaminu należy zgłaszać pod adresem: admin@heja.mielec.pl

 Kopiowanie dozwolone za uzyskaniem zezwolenia.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........