Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Czy szkoły zostaną zamknięte?
UZASADNIENIE w sprawie likwidacji szkół w Rydzowie i Złotnikach

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Mielec zobowiązana jest zapewnić dzieciom ze swojego terenu realizację obowiązku szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum. Obowiązek ten na terenie Gminy realizowany jest w 9 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach. Liczba szkół podstawowych nie ulegała zmianom od kilkudziesięciu lat. W 1999 r. w związku z reformą oświaty utworzone zostały 2 gimnazja, które optymalnie zapewniają realizację zadań edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym najmłodszych zwiększono liczbę miejsc w przedszkolach z 75 w 2007 r. do 225 w 2010 r. W okresie kiedy przeprowadzana była reforma szkolnictwa tj. w latach 1999-2000 Gmina nie zlikwidowała żadnej z istniejących szkół mimo, że utrzymanie placówek w tym okresie było już dużym wyzwaniem finansowym. W chwili obecnej po dokonaniu analizy finansowej budżetu gminy nie jesteśmy w stanie utrzymywać tak dużej liczby placówek.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........