Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Wycieczka uczniów ZST do Londynu

W dniach 23–28.06.2012 r. odbyła się 6-dniowa wycieczka uczniów ZST, której głównym celem było dotarcie do jednego z największych miast w Europie - Londynu. Wyjazd nie odbyłby się bez: mgr Katarzyny Gajek-Moździerz, mgr Reginy Gardulskiej, mgr Katarzyny Szewc i mgr Marii Zagórnej a przede wszystkim mgr. Stanisława Rajdy, który całą imprezę zorganizował.
Podróż była wyczerpująca, a zarazem fascynująca, gdyż dzięki naszej niezastąpionej pani mgr Reginie Gardulskiej mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę geograficzną. Nad stroną językową czuwały panie mgr K. Gajek-Moździerz i mgr K. Szewc zachęcając nas

Młodzi nieprzeciętni

27 czerwca w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury już po raz siedemnasty Prezydent Miasta Mielca wręczył nagrody i wyróżnienia najlepszym uczniom mieleckich szkół.

Uroczystość „Młodzi Nieprzeciętni" ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, zostali laureatami konkursów przedmiotowych oraz prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Będzie przebudowa "Góry Cyranowskiej"

Przebudowa Parku Leśnego "Góra Cyranowska" otrzymała zielone światło. projekt otrzymał dofinansowanie. Przetarg na prace budowlane jeszcze w tym roku.
Obecnie największe zmartwienie to jak ustrzec się przed pseudo wykonawcami. Jak wiemy ustawa o zamówieniach publicznych nadal kuleje. Zgodnie z nią przetarg wygra ten kto zrobi najtaniej, czyli jak zwykle prowizorka żeby tylko stało a ile to już nie ważne.

Pieniądze dla samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

14,5 mln zł otrzymały samorządy z Podkarpacia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na ten cel wręczyła przedstawicielom 21 powiatów wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Dofinansowanie może być przeznaczone na inwestycje, które zostały pozytywnie ocenione przez komisję ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej - powiedziała Wojewoda podczas uroczystości. Samorządy otrzymają pieniądze po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą podkarpackim. Dlatego powinny jak najszybciej przystąpić do procedur przetargowych.

Informacja o projekcie realizowanym przez SOSW im .Św. Jadwigi Królowej

9 miesięcy tego roku szkolnego to realizacja programu rozwojowego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
„Kariera bez barier” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Grupą docelowa było 40 uczniów ZSZ Ośrodka, którzy podczas warsztatowych zajęć mieli okazję :
    skorzystać z dodatkowego doradztwa zawodowego,
    uczestniczyć w spotkaniach z psychologiem, lekarzem medycyny pracy,

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu na wycieczce w Krynicy

W dniu 28 czerwca 2012 roku, w kolejnej edycji projektu ekologicznego, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ulicy Biernackiego 4a odwiedzili Krynicę. Projekt zrealizowano przy wsparciu Urzędu Miasta, dyrektora mieleckiego MOPS-u  pana Zdzisława Czajki oraz z wykorzystaniem środków własnych placówki.
Celem tych działań było rozbudzanie wrażliwości podopiecznych ośrodka na otaczający świat przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt, a także aktywne włączenie placówki w edukację ekologiczną.

Nowi proboszczowie

Nowo mianowani proboszczowie i administratorzy obejmą powierzone im urzędy z dniem 12 sierpnia 2012 r., z wyjątkiem parafii Szarwark i parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Tarnowie, w których zmiana na urzędzie proboszcza nastąpi z dniem 1 września 2012 r. Nowi proboszczowie obejmą parafię między innymi w Wielogłowach pod Nowym Sączem, Trzcianie koło Mielca oraz parafię Stanisława Kostki w Tarnowie.
Wśród nominowanych znaleźli się zarówno wikariusze, jak również duszpasterze przeniesieni z innych parafii. Powołani proboszczowie i administratorzy mają przede wszystkim zatroszczyć się o zbawienie wiernych. 

XXX Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

"Kościół naszym domem" to hasło jubileuszowej XXX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 sierpnia 2012 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na Placu Katedralnym w Tarnowie. Radio RDN Małopolska będzie transmitowało Msze Święte w Tarnowie i Częstochowie oraz każdego dnia przekazywało relacje z pielgrzymki.
Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską będą prowadzone, tak jak w latach ubiegłych, w każdej parafii przez czerwiec i lipiec, a w sierpniu w miejscach organizacji

Aktywnie czy nie po 50-tce?

Serdecznie zapraszamy osoby po 50. roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy. Już teraz zachęcamy do rejestracji pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 lat! 
Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........