Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Informacja o projekcie realizowanym przez SOSW im .Św. Jadwigi Królowej

9 miesięcy tego roku szkolnego to realizacja programu rozwojowego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
„Kariera bez barier” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Grupą docelowa było 40 uczniów ZSZ Ośrodka, którzy podczas warsztatowych zajęć mieli okazję :
    skorzystać z dodatkowego doradztwa zawodowego,
    uczestniczyć w spotkaniach z psychologiem, lekarzem medycyny pracy,

    na zajęciach z przedsiębiorczości, prowadzonych aktywnymi metodami przez wykwalifikowanych trenerów i z wykorzystywaniem 
    technologii informacyjnej nabyć i utrwalić kompetencje  społeczne, obywatelskie i informatyczne
    odbyć praktyki w renomowanych zakładach i przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim wykształceniem

Wartością dodaną stało się upowszechnienie rezultatów projektu wśród podmiotów nieuczestniczących w nim formalnie i poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Dzięki temu jest już duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na kolejny podobny projekt.

Współpracujemy ze środowiskiem zewnętrznym, cały czas staramy się działać na rzecz integracji. Ośrodek jest otwarty na otaczające go środowisko, wzbudza zainteresowanie, często odwiedzany jest przez społeczeństwo lokalne. Placówka jest postrzegana jako znaczące ogniwo w lokalnym systemie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Świadczy o tym choćby wzajemne prezentowanie zespołów artystycznych, sportowych, harcerskich w sąsiednich szkołach i placówkach, niesienie pomocy metodycznej studentom, nauczycielom (np. udostępnianie podręczników nauczycielom, rodzinom szkół ogólnodostępnych w zakresie oligofrenopedagogiki).
        Od kilku lat placówka współpracuje z zaprzyjaźnionym ośrodkiem (o takim samym profilu) na Węgrzech. Nasza młodzież uczestniczy w wyjazdach do tamtejszej placówki (Homok), poznając miejsca i kulturę innego narodu. I tym samym dzieci węgierskie przyjeżdżające do nas integrują się z nami, poznają naszą kulturę, zwiedzają inne miejscowości, odpoczywają, bawią i uczą się wspólnie z polskimi kolegami. Pomimo barier językowych dzieci świetnie się dogadują, bo tutaj o wspólną zabawę i dobre samopoczucie chodzi przede wszystkim. - informuje Maria Orłowska

 Rok, rocznie organizowane są również wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne (w większości finansowane przez PeFRON). Kadra pedagogiczna ośrodka osobiście organizuje dokumentację  niezbędną do takiego wyjazdu. Na miejscu wychowankowie nie tylko odpoczywają w miejscach uzdrowiskowych ale i uczestniczą w zajęciach i zabiegach rehabilitacyjnych. 
 fot: SOSW 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........