Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Niemasz telefonu lub Internetu? Zgłoś to.

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........