Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Kochamy się, czyli co było, a co będzie w roku 2013

W naszym mieście panuje od wielu lat bardzo dobra atmosfera wzajemnego zrozumienia i daleko posuniętej współpracy wszystkich ziemskich czynników, przy (niewidocznym) wsparciu czynników pozaziemskich.
W minionym roku ta atmosfera była jeszcze lepsza, niż w latach poprzednich. Spory właściwie nie istnieją, a jak jakiś się pojawi, to zaraz zostaje zażegnany i rozwiązany. Wszyscy pracują zgodnie dla lepszej przyszłości naszego miasta i nas wszystkich. Jedynie pojawiający spór to wymiana uszczypliwości (ale tylko uszczypliwości) pomiędzy Starostą i Prezydentem.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........