Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka

W Staszowie 24 marca odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka – właściciela hut szkła.
Impreza przyciągnęła do hali widowiskowo - sportowej na Osiedlu Wschód wielu miłośników parkietowych zmagań. Do rywalizacji o miejsca na podium we wszystkich kategoriach, klasach i stylach zgłosiło się łącznie 130 par.

Zielonoświątkowa Wielkanoc

Nadchodzą wspólne dla wszystkich chrześcijan święta. Wszystkie wyznania chrześcijańskie (Kościoły) wspólnie wyznają, że wspominane wydarzenia są najważniejsze dla naszej wiary. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu wraz z poprzedzającymi je wydarzeniami (między innymi Ostatnią Wieczerzą), a także zmartwychwstanie naszego Zbawiciela stoi w centrum chrześcijańskiego życia. Nie inaczej jest w Kościele Zielonoświątkowym w RP, który należy do szeroko rozumianej rodziny kościołów protestanckich.

Sprzeciw mieszkańców wobec elektrowni wiatrowych w Pniu Gmina Radomyśl Wielki oraz w Pławie Gmina Borowa

W ramach wizyt parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu odbyły się 1 kwietnia 2012 r. dwa spotkania w miejscowości Pień w Gminie Radomyśl Wielki i w Pławie Gmina Borowa. Za organizację wizyt parlamentarzystów w powiecie mieleckim odpowiedzialny był poseł Krzysztof Popiołek. Pierwotnie planowane wizyty na 25 marca w części zostały przełożone na tydzień później, gdyż Anna Zalewska główny ekspert PiS od problematyki energii wiatrowej przebywała w woj. łódzkim.

”Katyń - przebaczyć - tak, zapomnieć - nie"

Uczniowie Szkolnego Koła Historycznego zapraszają na wieczornicę patriotyczną
pt. ”Katyń - przebaczyć - tak, zapomnieć - nie".

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2012r. /czwartek/
w świetlicy Zespołu Szkół w Chorzelowie, o godz. 18.00.

"Impresje Natury" - wystawa fotografii Agnieszki Piekarskiej

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu organizuje
"Impresje Natury" wystawę fotografii Agnieszki Piekarskiej w holu SCK W Mielcu

Wernisaż 10 kwietnia 2012, godz. 18.00
wystawa czynna 10-30 kwietnia 2012

Pożar dachu w Wadowicach Górnych

Około godz. 15:45, w dniu 1 kwietnia, OSP Wadowice Górne została wezwana do działań gaśniczych. Płonął dach niezamieszkałego budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej. Na miejscu do akcji włączył się zastęp KP PSP. W wyniku podjętych działań budynek został ocalony, uszkodzeniu uległa konstrukcja dachu jak również poszycie stropu.

I Memoriał pływacki im. błogosławionego Jana Pawła II

 W dniu 2.IV.2012 roku przypadła 7 rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji Stowarzyszenie „Latorośl” przy pomocy i współpracy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 6 w Stalowej Woli, Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska Podkarpackie, Duszpasterstwa Akademickiego „Baszta” oraz Parafii p.w. Bł. Jana Pawła II w Stalowej Woli zorganizowało I Podkarpacki Memoriał Pływacki im. Bł. Jana Pawła II.

Herostrates czy Judasz z Woli Mieleckiej

W związku z artykułem w brukowcu Wizjer Regionalny, który został rozniesiony po terenie Woli Mieleckiej radny Mariusz Kawalec udziela sprostowania.
Jeżeli ktoś zechce pomóc w dotarciu do ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu to proszę o wydrukowanie kilku egzemplarzy i rozniesienie w swojej okolicy.

Bezrobotni w sieci

Bezrobotni będą mogli rejestrować się w powiatowych urzędach pracy przez Internet - zakłada projekt resortu pracy. Wizyty w PUP unikną ci, którzy mają np. profil zaufany na e-PUAP.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które ma zastąpić dotychczas obowiązujące.

Tuszyma nagrodzona na Jarmarku Wielkanocnym w Borowej

W niedzielę, 1 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbył się Powiatowy Jarmark Wielkanocny w którym Koło Gospodyń Wiejskich „Tuszymianki” z Tuszymy (zgłoszone do uczestnictwa w „Jarmarku” przez Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie) i Przedszkole w Tuszymie zostały docenione za swoje prace.Program stypendiów pomostowych

Adresatami programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie, pochodzący ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców i spełniający warunki określone w regulaminie.

Projekt "Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w gminie Mielec"

Gmina Mielec podpisała umowę o dofinansowanie Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałania 6.2.2: Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Duży sukces kreatywnych mielczan

„Odyseja Umysłu" to międzynarodowy program edukacyjny rozwijający umiejętności kreatywnego myślenia i twórczej samorealizacji. Jednocześnie to także konkurs pomysłowego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 uczniów. Opiekę nad każdym zespołem sprawują trenerzy, którzy integrują grupę oraz organizują i moderują jej pracę, ale nie sugerują ani nie narzucają uczniom własnych pomysłów.
Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy mogą reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych. - Jesteśmy dumni z sukcesu grupy młodzieży reprezentującej II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, która zajęła pierwsze miejsce, a tym samym została uznana za Mistrzów Polski w Problemie Długoterminowym nr 2 w grupie wiekowej nr 3 - „Uczeni na tropie" - powiedział Zbigniew Rzeźnik, dyrektor II LO w Mielcu. W skład grupy wchodzą: Paulina Bąk, Barbara Balcerzak, Karolina Gajek, Jakub Janusz, Aleksandra Łuczkanyn, Jakub Mrozik i Magdalena Reguła. Trenerami Odyseuszy są Justyna Błędowska, Edyta Karnasiewicz i Barbara Pieróg.

W środę Odyseusze wraz ze swoimi trenerami oraz dyrektorem szkoły spotkali się z władzami Mielca by nie tylko opowiedzieć o przebiegu krajowego finału konkursu, lecz także podziękować za pomoc w przygotowaniu do udziału w programie „Odyseja Umysłu". Prezydent Mielca Janusz Chodorowski oraz jego zastępca Bogdan Bieniek dowiedzieli się, w jaki sposób mielczanie zajęli pierwsze miejsce w tej kreatywnej rywalizacji. - Takie konkursy, w których liczy się pomysłowość i sprawna praca w grupie są bardzo ważne dla młodych. Często kreatywność staje się ważniejsza niż sama wiedza - powiedział Janusz Chodorowski. Prezydenci nie tylko gratulowali Odyseuszom i życzyli powodzenia w finale światowym, lecz zapowiedzieli, że liczą również na podobną wizytę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych z prezentacją medali.

33 Światowe Finały Odysei Umysłu odbędą się w dniach 22 - 27 maja 2012r w Iowa State University w USA. Odyseusze z II LO już rozpoczęli przygotowania do wyjazdu, głównie te związane z zabezpieczeniem finansowym wyprawy. - W tej kwestii liczymy na pomoc i wsparcie sponsorów z miasta i regionu - dodał Zbigniew Rzeźnik.

Dużym sukcesem zakończył się również udział drugiej grupy Odyseuszy, którzy zajęli VI miejsce w Problemie Długoterminowym nr 3 w grupie wiekowej nr 3 - „Temat - dylemat". Grupa ta w większości składa się z uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, troje uczestników tej grupy to uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. W skład tej grupy wchodzą: Mateusz Halik, Wojciech Jasiński, Mariusz Kiciński, Oktawia Krawiec, Jędrzej Mucha, Gabriela Nieć i Izabela Szumełda.

Do tak wielkiego sukcesu, który rozsławia nasze miasto nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w znacznym stopniu przyczynili się liczni sponsorzy oraz wytrwali w pracy Trenerzy Odyseuszy: Justyna Błędowska, Edyta Karnasiewicz i Barbara Pieróg.


Jedna spośród dwóch drużyn reprezentujących Mielec w Konkursie Odysei Umysłu uzyskała prawo do reprezentacji Polski na 33. Światowych Finałach Odysei Umysłu Iowa State University w USA. Wyjazd wiąże się z niemałym kosztem, dlatego bardzo prosimy o wsparcie finansowe!

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
ul. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec
Bank PEKAO S.A./o. Mielec nr r-ku 93 1240 2656 1111 0010 3667 4692
Z dopiskiem: Odyseja umysłu

Pieniądze na aktywizację osób starszych

Wojewoda podkarpacki przeznaczył 800 tys. zł na projekty, które mają m.in. aktywizować osoby starsze. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kościelnych i związków wyznaniowych.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody Małgorzata Oczoś, projekty można składać do 29 kwietnia. "W ubiegłym roku konkurs ten dotyczył tylko organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........