Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Duch nadziei ZSB w Rumunii


Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu realizują międzynarodowy projekt wymiany szkół Comenius „Spirit of Hope”, – czyli „Duch nadziei”. W projekcie biorą udział szkoły z 11 krajów: Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii, Holandii, Rumunii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Turcji i Polski.

Przygotowując się do spotkania w Rumunii, uczniowie w ramach prac projektowych wykonali dwa filmy. Pierwszy, autorstwa Mariusza Działo, przybliżył cudzoziemcom Polskę, powiat mielecki i samo miasto Mielec, a drugi, którego twórcami byli Jakub Smagacz, Mateusz Kużdżał i Patryk Gawryś, pozwolił poczuć klimat ZSB - poznać osiągnięcia i codzienne zajęcia uczniów w szkole i poza nią. 


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........