Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Zakazać religii? Cenzurować Mękę Pańską?

Trzech posłów lewicy, których iloraz inteligencji nie jest póki co powszechnie znany, zaapelowało do minister edukacji narodowej o cenzurowanie nauki religii. Lewakom przeszkadza uczenie dzieci o śmierci Pana Jezusa.
Ileż to już razy zdawało się nam, że antyklerykalny i demoliberalny absurd sięgnął już granic? Kolejny raz musimy przyjąć do wiadomości, że granice te będą przesuwane coraz dalej. Trzech posłów lewicy postanowiło wysłać interpelację do Krystyny Szumilas, domagając się cenzury prewencyjnej nie tylko na lekcjach religii, ale i w kościołach! I słowa o cenzurze prewencyjnej nie są zabiegiem publicystycznym – posłowie użyli ich w dokumencie wysłanym do MEN.

Samowolka niektórych mieleckich policjantów

Zdarzenie które miało miejsce w Mielcu, na początku lutego tego roku z udziałem władzy,- rzec by się chciało „Ludowej”, – jest we wszech miar godne napiętnowania.
     Przypomniało mi ono czasy, kiedy to okupację niemiecką, zastąpiła sowiecka, ze wszystkimi cechami i skutkami negatywnymi oczywiście, przeszczepionymi na nasz ojczysty grunt.
   Gdy w drugiej połowie lat czterdziestych na zlecenia mocodawców sowieckich, władzę objął Bolesław Bierut, zaczęła tworzyć się „władza ludowa”, w myśl sowieckich dyrektyw: „Nie matura, lecz chęć szczera, zrobi z ciebie oficera”, dopiero w drugiej połowie lat 50-tych Władysław Gomułka stopniowo to odkręcał, będąc zdania, że: „Na nic jednak szczere chęci, z gówna bata nie ukręci”.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........