Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

W Mielcu przebudują skrzyżowania pod kątem rowerzystów

W Mielcu coraz więcej jest traktów rowerowych. Dużo ludzi jeździ rowerami do pracy ze względu na wysokie ceny paliwa. Starosta Andrzej Chrabąszcz powiedział, że planowana jest budowa śluz ułatwiających włączenie się rowerzystów do ruchu na ulicach Mielca.
Nie jest to wymysł naszych rajców a wymóg ustawy z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 92, poz. 530), popularnie nazywana ustawą rowerową.

Próbna matura z Operonem 2011

Próbna matura to element programu Matura z OPERONEM – kompleksowego programu przygotowań do matury. Umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Harmonogram Próbnej Matury
18 lub 21 listopada 2011 roku – dostawa adresowanej imiennie na dyrektora, zapieczętowanej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami dla każdego ucznia oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych;
22 listopada 2011 roku, godz. 9.00 – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min;
23 listopada 2011 roku, godz. 9.00 – próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min;
24 listopada 2011 roku, godz. 9.00 – próbna matura z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min) i rozszerzonym (czas trwania: 120 min część I i 70 min część II);
25 listopada 2011 roku, godz. 9.00 – próbna matura w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego (czas trwania: 180 min) oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min) i rozszerzonym (czas trwania: 180 min – historia, WOS, 150 min – pozostałe);
dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów w „Gazecie Wyborczej” oraz o godzinie 15.00 na stronie www.probnamatura.pl
pierwsza połowa stycznia 2012 roku – przekazanie szkołom raportów podsumowujących wyniki Próbnej Matury z OPERONEM.
Arkusze zadań oraz odpowiedzi do próbnej matury z przedmiotów dodatkowych Wydawnictwa Operon.

UWAGA MIESZKAŃCY CHORZELOWA!

W dniu dzisiejszym tj. 26 listopada 2011r. wystąpiła groźna awaria zasilania elektrycznego sieci kanalizacyjnej.

W wyniku wykopów prowadzonych przez osoby prywatne poważnie uszkodzony został kabel energetyczny zasilający studzienki kanalizacyjne, co uniemożliwia odpompowanie ścieków.

Szacowany czas naprawy może potrwać cały dzień. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Państwa, mieszkańców Chorzelowa o optymalne ograniczenie ilości ścieków kierowanych do kanalizacji z Państwa domostw, w szczególności o przełożenie na inny termin prania itp.

Jednocześnie proszę o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych, przykrych skutków tej awarii.

Ślisko!

Kolejny dzień, kolejny śliski poranek.
Nie wszyscy dostosowali prędkość do panujących warunków jazdy.
Śliską nawierzchnię odczuły samochody jadąca po wiadukcie. Jadący przodem samochód gwałtownie hamował co wymusiło taką sama reakcje jadącej za nim kobiety, która przypłaciła ten manewr wylądowaniem na barierce.

To jeden tylko z przypadków z dzisiejszego poranka.

Żałosna sesja Rady Miejskiej w Mielcu - Video

Wracamy do sesji rady miasta dotyczącej "Ogłoszenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronką miasta Mielca" To wydarzenie ośmieszające Mielec!

art.1 "Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione."
art.2 "Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym."
Art. 25, Konstytucji RP


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........