Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Akcja "pasy"

Od rana policjanci zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązku jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Funkcjonariusze sprawdzali również czy przewożone w samochodzie dzieci są zapięte w fotelikach ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ratują życie - potwierdzają to badania naukowe i testy. Niezapinanie pasów bezpieczeństwa i brak specjalnych fotelików do przewożenia dzieci jest podstawową przyczyną wysokiej śmiertelności i urazowości ofiar wypadków drogowych.

Działania "Pasy" to cykliczna akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa podróżujących drogami Podkarpacia. Zapięcie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem jest naszym obowiązkiem. Przypominamy - art. 39 prawa o ruchu drogowym nakazuje kierowcom i pasażerom zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Młodzież Wszechpolska jest w Mielcu


Młodzież Wszechpolska prężnie rozwija się na Podkarpaciu, ostatnio powstały koła w Jaśle, Łańcucie czy Przemyślu. A niedawno także w Mielcu.
Jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą w swoich szeregach ludzi młodych (do 30 roku życia), kreatywnych i chętnych do działania dla dobra kraju - Polski.
Koło MW w Mielcu ma na celu - tak jak inne koła w Polsce - promowanie patriotyzmu, tradycji i katolicyzmu. Jeśli te wartości są bliskie Twojemu sercu namawiamy do przyłączenia się do nas.

Ogłoszono przetarg na budowę boiska i małego parku przy ul.Dąbrówki

Gmina miejska Mielec ogłosiła przetarg na Modernizacja terenów przy ul. Dąbrówki w Mielcu na potrzeby rekreacji publicznej. Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje działki o nr ew. gruntu 2058/17, 2058/8, 2058/4 i 2022, obręb 5-Smoczka. W chwili obecnej ma on charakter nieużytku. Miejsce przebudowy administrowane jest przez Gminę Miejską Mielec. Modernizacja ma za zadanie stworzenie miejsca rekreacji i rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz skomunikowanie terenu objętego opracowaniem z najbliższym otoczeniem. 

Działki objęte zakresem opracowania to teren niezabudowany, płaski z nieznacznym obniżeniem terenu w południowej części projektowanego boiska. W miejscu projektowanego boiska znajduję się prowizoryczne boisko do piłki nożnej, reszta terenu to nieużytki  z niewielką ilością drzew.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........