Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ferie zimowe w Tuszowie Narodowym

Poniedziałek 30.I.
Godz.10.00 - 16.00 - Warsztaty tańca ludowego ZPiT „Grochowiacy”
11.30 -15.30 - W świecie kolorów -zajęcia plastyczne – Maski i stroje karnawałowe
17.00 -19.00 - Spotkanie młodzieżowe ph.”Obudź w sobie kreatywność”

Wtorek 31.I.
Godz.10.00 - 16.00 - Warsztaty tańca ludowego ZPiT „Grochowiacy”
10.00 - 14.00 - Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży
11.30 - 15.30 - W świecie kolorów -zajęcia plastyczne - broszki z filcu
17.00 - 19.00 - Warsztaty – Ozdoby z makramy.
- Tenis stołowy, gry planszowe

Wyróżnienia dla radomyskiego biznesu

Po raz dziesiąty 21 stycznia 2012 roku odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli biznesu z terenu gminy Radomyśl Wielki. Spotkanie, którego organizatorem był Burmistrz Radomyśla Wielkiego odbyło się w Restauracji – Skansenie ,,Lawendowe Pole” w Dulczy Wielkiej

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej

Poniedziałek 30.01.2012 r.
Godz. 14.00 – 15.30 projekcja filmów animowanych dla dzieci
Godz. 16.00 – 17.30 „Zabawa w teatr” - zajęcia teatralne
Godz. 19.00 – 20.00 aerobik

Loty na medal szybownika z Aeroklubu Mieleckiego

Medale zdobywa jeden po drugim, niedawno został mistrzem Europy. Ale dla Karola Staryszaka latanie na szybowcach to nie tylko sportowy wyczyn. To także, albo przede wszystkim, życiowa pasja.
Jeszcze zanim wykonał swój "pierwszy krok w chmurach”, nie miał wątpliwości, że zdobywanie przestworzy stanie się jego żywiołem.

– To efekt tradycji rodzinnej – wyjaśnia Karol Staryszak, szybownik Aeroklubu Mieleckiego. – Mój tato latał na szybowcach i samolotach, zaczynał zresztą w Aeroklubie Rzeszowskim. Mama również latała, a mojego ojca poznała – inaczej być chyba nie mogło – na lotnisku. Do aeroklubu zaprowadził mnie brat – też zawołany lotnik.

Polowanie z nagonką szyte zbyt grubymi nićmi

Bardzo niepokojące zjawisko możemy zaobserwować w Urzędzie Gminy Czermin, – zjawisko które można śmiało nazwać działalnością odwetową. I tu pragnę wyjaśnić, na czym ono w tym przypadku polega:
Otóż zajście w UG miało miejsce 4 – go listopada 2011 roku. Petent w przeciągu kilku dni rozpowszechnił to w swoim wydaniu ulotowym na terenie Mielca, jak i gminy Czermin, co najwidoczniej nie spodobało się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i wystosował w dniu 8 – listopada 2011 roku wniosek do mieleckiej Prokuratury, o skierowanie petenta na przymusowe leczenie odwykowe. GOPS zawyrokował, że ów petent, jest nałogowym alkoholikiem i należy go przymusowo leczyć.

Zima oznacza także obowiązek

Dla wielu mieszkańców naszego miasta nadejście zimy oznacza dodatkowe obowiązki związane z odśnieżaniem chodników. Na szczęście tych, którzy nie zapomnieli o tej powinności jest zdecydowanie więcej, pozostałym uwagę zwraca Straż Miejska. Na razie jeszcze bez mandatów.

Jak co roku strażnicy miejscy wnikliwie sprawdzają to czy są odśnieżone nie tylko ulice na terenie Mielca, ale także chodniki. Obowiązek uprzątania chodników przyległych do posesji mają właściciele lub zarządcy nieruchomości. Mówi o tym „Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach". - Co roku w okresie zimowym przypominamy o tym, by regularnie uprzątać zalegający na chodnikach śnieg. Akcje jakie przeprowadzaliśmy w ciągu ostatnich lat chyba przynoszą skutek, ponieważ nieodśnieżone chodniki trafiają się sporadycznie - powiedział Arkadiusz Misiak, komendant mieleckiej Straży Miejskiej. Najczęściej śnieg zalega przed posesjami opuszczonymi, których właściciele nie mieszkają w Mielcu. - Nawet w takich przypadkach staramy się ustalać miejsce pobytu właścicieli i informować o tym, że posesje należy odśnieżyć - dodał Arkadiusz Misiak. Strażnicy miejscy na razie nie sięgają jeszcze po bloczki mandatowe. Właścicielom i administratorom posesji zostawią pisemne przypomnienia o obowiązkach i, jak podkreśla komendant, są one skuteczne.

Bezpłatne zerówki

Gminy nie powinny pobierać opłat za zerówki - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Dzieci w wieku pięciu lat zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Tymczasem zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy mogą wprowadzać opłaty za przedszkola za świadczenia wykraczające poza ustalone uchwałą czas przeznaczony na realizację podstawy programowej (przynajmniej pięć godzin). Wysokość czesnego zależy od faktycznych kosztów prowadzenia placówki oraz zamożności gminy.

Wieczornica patriotyczna25 stycznia 2012r. w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyła się wieczornica poświęcona powstaniu i działalności na ziemi mieleckiej NSZZ „Solidarność”. Gościem honorowym tego niezwykłego spotkania był pan Stanisław Kalita – działacz solidarnościowy odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Swoją obecnością to niezwykłe wydarzenie uświetnili również wójt Gminy Mielec pan Kazimierz Gacek, wice-wójt pan Grzegorz Maj oraz Dyrekcja szkoły w osobach pani Mirosławy Wydro oraz Aleksandry Drozdowskiej. Wieczornica przebiegała w niezwykle podniosłej atmosferze. Dyrektor szkoły pani Mirosława Wydro przywitała przybyłych gości, a następnie wszyscy zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania wspomnień Pana Stanisława, który opowiadał o swojej konspiracyjnej działalności, polegającej na prowadzeniu we własnym domu podziemnej drukarni.

Zapytanie do Wójta gminy Mielec w sprawie wałów przeciwpowodziowych

/Radni gminy Mielec Mariusz Kawalec i Jan Kołodziej zwrócili się 12.01.12 do wójta gminy Kazimierza Gacka z pytaniami dotyczącymi wałów powodziowych:
- dlaczego wał po stronie Woli Mieleckiej jest zdecydowanie węższy od wału po stronie miasta?
- Czy wał po stronie Woli Mieleckiej zostanie również wzmocniony (zalany betonem), tak jak jest wzmacniany wał od strony miasta?
- Czy poprawiona zostanie linia brzegowa od strony Woli Mieleckiej, która jest w fatalnym naszym zdaniem stanie?
Czy poprawiona zostanie skarpa na której posadowiony jest most, a która została mocno podmyta podczas ostatniej powodzi?

Koncert w karnawałowym nastroju


W Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza odbył się 26.01.12 specjalny koncert w karnawałowym nastroju. Na początku zaprezentował się CHÓR – grupa starsza pod dyrekcją Renaty Wrażeń, który wykonał dwie kolędy a’capella: „W górę serca i czołą”, oraz „Do szopy, hej pasterze”.

„Życie to prawdziwy dar”


26 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się wzruszające widowisko teatralne przygotowane przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego ZST i zaproszonych gości pod tytułem „Życie to prawdziwy dar” na podstawie utworu Eric’a Emanuela Schmitta „Oskar i Pani Róża. Widowisko wyreżyserowała Pani Celina Szymańska. W spektaklu wzięli m. in. udział młodzi muzycy Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych prowadzonego przez Ireneusza Szelę. W repertuarze znalazły się zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i kolędy.

fot: PSM

Nie wiesz? Zapytaj włodarzy swojej gminy

Chcesz wiedzieć kiedy skończą się rozpoczęte w mieście inwestycje, a może sam masz pomysł na to, jak powinna zmienić się twoja okolica. Nic prostszego - wejdź na stronę urzędu, znajdź e-mail wyślij i poczekaj na odpowiedź prezydenta, burmistrza lub wójta. Art. 61 Konstytucji stanowi, iż obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........