Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Hubertus

"Hubertus, hubertowiny – święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno-zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada. Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona myśliwych i jeźdźców), którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest właśnie 3 listopada.
Święto po raz pierwszy obchodzono podobno w 1444 roku. Początkowo były to wielkie polowania.

W Polsce kult św. Huberta, nazywany hubertowinami lub hubertusem, sięga XVIII wieku. Z jego wprowadzeniem związane są dzieje dynastii władców saskich, którzy zasiadali na tronie polskim[4].

Z kolei w czasach II Rzeczpospolitej , pierwszym organizatorem polowań hubertowskich w Spale był prezydent Ignacy Mościcki. Odbyło się ono w 1930 roku 3 listopada"

Wieczór poezji Czesława MIłosza

Samorządowe Centrum Kultury gminy Mielec zaprasza na Wieczór poezji Czesława Miłosza, w wykonaniu młodzieży z Ośrodka Kultury w Chorzelowie.
27 listopada 2011, godz. 17.30 Sala Ośrodka Kultury w Chorzelowie

Zrealizowane inwestycje

Gmina Padew Narodowa za kwotę l 428 969,97 zł zrealizowała „Remont Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków w Padwi Narodowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami na terenie Gminy Padew Narodowa"
Inwestycja dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości l 410,169,97 zł., udział własny Gminy w wysokości 18 800,00 zł.

Wydłużenie funkcjonowania SSE do 2026 r.!

Do końca czerwca 2011 r. we wszystkich czternastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) w Polsce wydano ponad 1400 zezwoleń na działalność gospodarczą.
Obecnie obowiązująca ustawa przewiduje funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2020 roku, co dla wielu największych inwestycji jest zbyt krótkim okresem, aby koszty się zwróciły. Z raportu KPMG wynika, że przedłużenie okresu funkcjonowania stref do 2026 r. zwiększy o 16 pkt proc. odsetek inwestorów deklarujących nowe inwestycje w ciągu najbliższych 2-3 lat.
- Nowymi inwestycjami na terenie SSE w najbliższej przyszłości zainteresowanych jest obecnie 55 proc. badanych inwestorów. Gdyby jednak inwestorzy wiedzieli już dziś o przedłużeniu okresu funkcjonowania stref do 2026 r., odsetek ten zwiększyłby się aż do 71 proc. "Główną przyczyną tej zależności jest stosunkowo długi okres zwrotu z inwestycji" - stwierdza ekspert KPMG.

Zanieczyszczenie powietrza i środowiska

Zbiór zdjęć z 2010 roku z Mielca, pokazujących emisje szkodliwych substancji chemicznych w powietrze przez firmy koncernu Kronopol (Swiss Krono Group).
Firma emituje kilka tysięcy ton niebezpiecznych substancji na rok. Władze miasta twierdzą, iż jakość powietrza jest dobra, a system monitoringu powietrza (pomimo wyasygnowanych pieniędzy) jest niepotrzebny...

Eksperci będą uczyć japońskiej metody zarządzania


Kaizen to japońska metoda zarządzania - stałe doskonalenie oparte na logice, zdrowym rozsądku, ciągłych drobnych usprawnieniach, bez nagłych kosztownych inwestycji. Jak i dlaczego warto stosować ją w praktyce, będą dyskutować eksperci, podczas VIII Kongresu Gemba Kaizen we Wrocławiu już 23 i 24 listopada. ...


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........