Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Zatrzymani sprawcy zniszczenia figury Chrystusa

Wczoraj po południu policjanci ustalili i zatrzymali czterech mieszkańców Mielca, którzy w nocy z piątku na sobotę zdewastowali nagrobek cmentarza parafialnego i zniszczyli pomnik Chrystusa.
W sobotę rano dyżurny Policji w Mielcu powiadomiony został o znalezieniu fragmentów pomnika Chrystusa przed drzwiami kościoła przy ul. Arczewskiego w Mielcu. Chwilę później kobieta przebywająca na cmentarzu parafialnym przy ul. Długosza zawiadomiła o zniszczeniu pomnika na jednym z nagrobków. Jak ustalili policjanci, elementy posągu - głowa i ręce znalezione przed kościołem pochodziły ze zniszczonego pomnika. Informację o tym zdarzeniu znajdziesz tutaj.

"Tak mi dopomóż Bóg” Jakie znaczenie mają dla mieleckich polityków te słowa?

Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Marszałek Józef Zych odczytał tekst ślubowania poselskiego. Jego treść określa konstytucja: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie wszyscy posłowie pojedynczo, po kolei wstawali i potwierdzali jego treść słowem „Ślubuję”, a część dodawała „Tak mi dopomóż Bóg”.

W Mielcu bedzie kino 3D


Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.), rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Dostawę wraz z montażem wyposażenia kina cyfrowego do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu".

Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert i uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.J., ul. St. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź
Firma za 548.281,11 zł dostarczy Kinowy projektor cyfrowy, Serwer kinowy, Zestaw do projekcji 3D, Obiektyw zmotoryzowany do projektora cyfrowego, Odpowiednia lampa ksenonowa, Okulary kompatybilne z systemem 3D, Kinekspert przeszkoli także kinooperatorów.

Rozstrzygnięty został także przetarg na program do sprzedaży biletów z możliwością zakupu biletów przez internet. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Vector Soft Sp. z o.o., ul. Korfantego 20, 01-496 Warszawa
Cena tej oferty wynosi 44.995,86 zł brutto. Program do sprzedaży biletów w Kinie Galaktyka na jedno stanowisko kasowe obsługujące 2 sale, wraz z drukarką do biletów i drukarką fiskalną, możliwość rezerwacji biletów przez Internet

Przewidywany termin zawarcia umowy 28 listopada 2011 r.
Jeśli dojdzie do podpisania umów to w styczniu idziemy na film 3D


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........