Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Złotnikach informuje, że od 1 września rozpoczyna działalność Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach z dwoma oddziałami przedszkolnymi dla dzieci. 
Zapisy dzieci odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 12:00 i od 16:00- 17:00.

Szczegółowe informacje na ulotkach dostępnych przy wyjściu z kościoła.

Komunikat bp. Wiesława Lechowicza administratora diecezji w związku z ingresem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

Umiłowani Diecezjanie, Bracia i Siostry!

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował 12 maja br. biskupem diecezji tarnowskiej dotychczasowego jej biskupa pomocniczego Andrzeja Jeża. Historycznej wagi temu wydarzeniu przysparza fakt, że po raz pierwszy w dziejach naszej diecezji jej biskupem został kapłan wywodzący się z duchowieństwa tarnowskiego.

Sytuacja na rzekach Podkarpacia

Intensywne opady deszczu, jakie wystąpiły wczoraj spowodowały podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych, głównie na terenie powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego i leżajskiego.
Odnotowano kilka przypadków lokalnych podtopień posesji wywołanych niedrożnością przepustów oraz rowów melioracyjnych.
Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje obecnie w powiecie stalowowolskim oraz powiecie Niżański na terenie 9 sołectw.

Realizacja zadań na rzecz osób bezdomnych

19 wniosków złożyły organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez wojewodę podkarpackiego otwartego konkursu na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2012 r. Wszystkie oferty na łączną kwotę 500 tys. zł zostały rozpatrzone pozytywnie.
Konkurs był skierowany do organizacji i stowarzyszeń prowadzących noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych, domów dla samotnych matek, a także innych palcówek świadczących pomoc dla osób ubogich. Dotacje z budżetu wojewody zostaną przeznaczone m. in. na prace remontowe, opłaty związane z bieżącą działalnością placówek, wspieranie działań w zakresie wychodzenia z bezdomności, w tym aktywizację zawodową osób bezdomnych.

PZL Mielec „Solidnym Pracodawcą Podkarpacia 2011”

Kapituła konkursowa oceniała m. in. warunki pracy w firmie, przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy, terminowość wypłat, świadczenia socjalne oraz dynamikę zatrudnienia. Pod uwagę brała także opinie zewnętrznych instytucji, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Pracy czy lokalne władze. Wpływ na ostateczny werdykt miało również zaangażowanie firmy w podnoszenie kwalifikacji pracowników, wdrażanie programów motywacyjnych i działalność przedsiębiorstwa na rzecz lokalnej społeczności.
Jak podkreśla Prezes Zarządu PZL Mielec Janusz Zakręcki, tytuł Solidnego Pracodawcy Podkarpacia 2011 to powód do dumy dla każdego z pracowników PZL Mielec. To także potwierdzenie, że firma jest postrzegana jako wiarygodny i odpowiedzialny społecznie pracodawca nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce.

Dzień Dziecka w Zajeździe Anna w Brzyściu

Tradycyjnie już uczniowie niepublicznego gimnazjum w Mielcu wzięli udział w festynie z okazji Dnia Dziecka w ośrodku rekreacyjnym, tym razem w Brzyściu.

Podczas festynu zakończony został program GIS „Trzymaj formę”. Uczniowie poszczególnych zespołów klasowych zaprezentowali scenki dotyczące zdrowia i recytowali wierszem zdrowe menu. Szczególną atrakcją festynu była degustacja sałatek, które przygotowali uczniowie:
M. Konefał, O. Kitrys, A. Puchała i P. Kopacz z klasy I a. Z klasy I b sałatki przygotowali chłopcy A. Kotarba i A. Stępień. Z klas drugich : R. Drzyzga i M. Niedbała a z klas trzecich P. Świątek i B. Jamróz.

Prezentacją rezultatów projektu Comenius „schlank und fit”

W dniu 12.06.2012 uczniowie Technikum nr 2 udali się z prezentacją rezultatów projektu Comenius „schlank und fit” do dwóch klas w Zespole Szkół Technicznych.  Uczniowie klasy 2 TA (Agnieszka Strus, Michał Skiba , Tomasz Wójtowicz, Jakub Smagacz i Damian Sitko) zaprezentowali prace nad projektem w klasie 2 BM, a uczniowie klasy 1 TB (Monika Leśniak, Magdalena Sołtyga, Dawid Szlachetka, Anna Chmura i Dawid Zięba) odwiedzili klasę 3 EG.  Oprócz prezentacji pokazano fragmenty filmów i klipy multimedialne o szkołach partnerskich w Niemczech, Portugalii i Turcji.

Międzynarodowy sukces mieleckich tancerzy!!!

Bardzo radosne wiadomości doszły do nas z Białegostoku gdzie w dn. 8-10.06 odbywał się XXXII Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego. W kategorii innych form tańca - formacje taneczne pow. 15 lat Grupa Tańca "Beznazwy" za układ "Szach - Mat" w choreografii Joanny Lonczak , zdobyła I miejsce, w tej samej kategorii tylko wśród duetów I miejsce zdobyła para Paulina Halota i gościnnie Jarosław Mysona natomiast istny deszcz nagród spadł na solistki w tej kategorii - II miejsce zdobyła Paulina Halota, III miejsce, Weronika Sowa, a IV miejsce Martyna Zielińska. 
Gratulujemy wszystkim tancerzom i Pani choreograf Joannie Lonczak tego wspaniałego sukcesu!!!

Juwenilia 2012

30 czerwca na Placu AK w Mielcu Samorządowe Centrum Kultury organizuje Koncert Scena na Placu "Juwenilia '2012"
Program:
  • 16.00 - 17.00 TIME of TALES (rock)
  • 17.00 - 17.45 EXIT (reagge)
  • 18.00 - 19.15 LE MOOR (rock, reagge)
  • 19.30 - 20.15 WIELKI FORMAT (hip - hop)
  • 20.15 - LECH RADOSŁAW WIĄCEK „Jeden dzień z życia trenera" - monolog satyryczny
  • 20.30 - 22.00 VIA REI (reagge)

Festyn rodzinny w Przedszkolu nr 2

W niedzielę 03.06. 2012 roku w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 2 odbył się festyn środowiskowy pod hasłem "Rodzinne Igrzyska".
Nad całą imprezą objęli patronat honorowy Prezydent Miasta Mielca (nagrody rzeczowe) oraz Starosta Powiatu Mieleckiego (pomoc finansowa).

Liczne atrakcje przygotowane dla całych rodzin dostarczyły radości nie tylko dzieciom ale i dorosłym. Zabawy i konkursy prowadziła Firma „Kulkoland” z Dębicy. Uczestnicy każdego konkursu byli nagradzani wspaniałymi nagrodami i dyplomami, co sprawiało, że chętnych do udziału nie brakowało i wszyscy byli zadowoleni.

Dzień Korczakowski w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym

W związku z ogólnokrajowymi obchodami Roku Korczakowskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Jadwigi Królowej 12 czerwca w Mielcu odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcona Januszowi Korczakowi. Podczas akademii uczniowie placówki i zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną o Starym Doktorze połączoną z montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów. 
Podsumowano konkurs plastyczny „Ilustracje do utworów Janusza Korczaka” oraz szkolny quiz wiedzy o Januszu Korczaku i wręczono nagrody laureatom.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........