Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Rozkład jazdy

więcej "O nas"

Blog to rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, samodzielne, uporządkowane chronologicznie wpisy, których właścicielami sa twórcy bloga. Przypomina pamiętnik. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery.

Zapiski mogą przybierać różną formę, czasem pojawiają się w postaci tekstowej (jako opinie, luźne refleksje, eseje, opowiadania, wiersze, depesze, porady, przepisy, odcinki powieści, itp.), kiedy indziej - w postaci graficznej, jako komiksy, galerie zdjęć, szkiców czy ilustracji. Zdarza się też, że blog odnosi się do konkretnych miejsc w Sieci WWW i zawiera ich opisy lub linki.

Blog jest po prostu źródłem informacji i sposobem na przekazywanie nowości i pomysłów.
To, co znajdzie się na blogu zależy wyłącznie od preferencji i fantazji jego autora.

Blog mieleckiej społeczności powstał w celu wyjaśniania i dokonywania wszechstronnej analizy i krytycznej oceny.
Nie podlizujemy się politykom, władzy, kościołom, koncernom, wszelkim organizacjom i innym źródłom nacisku. Uważamy, że społeczeństwo ma prawo znać prawdę o świecie i nie powinno być „chronione” przed niewygodnymi, niepoprawnymi politycznie, obyczajowo lub społecznie informacjami.
 Nie stoimy na straży patriotyzmu, społecznej moralności, uczuć religijnych, itp. rzeczy utrudniających krytykę świata i wymianę poglądów. Stoimy na straży praw człowieka, zdrowego rozsądku i wolności słowa.
„Blog mieleckiej społeczności” umożliwia użytkownikom publikowanie własnych materiałów.
Nie mamy redakcji i redaktorów (Administracja może publikować, ale nie jest to jej rola).
Prezentujemy różne poglądy, idee i punkty widzenia, nawet gdy się to nie podoba.
Pod każdym tekstem staramy się podawać autora i źródło, ponieważ zamieszczone tutaj teksty nie są naszego autorstwa, nie są naszą własnością i nie rościmy sobie żadnych do nich praw.
Jeżeli jest inaczej to jest to oznaczone.

Tworzymy dobrowolny związek ludzi, którzy chcą coś zrobić wspólnie.


Bloga prowadzi kilka osób, możesz i Ty
Pisz na kontakt@heja.mielec.pl

TAXI Mielec

         Taxi "Osiedle"                               
                              adres: plac Armii Krajowej
                              tel.: (+48) 017 586 41 11


Taxi "Stare miasto"                               
                      adres: Rynek
                      tel.: (+48) 017 586 29 25

W razie stwierdzenia błędu prosimy o kontakt

Urzędy

>>>Urząd Miejski w Mielcu   
www: www.mielec.pl

>>>Urząd Gminy Mielec
www: www.gmina.mielec.pl

>>>Starostwo Powiatowe
www: www.powiat-mielecki.pl, www.bip.powiat-mielecki.pl
  
>>>>Urząd Pocztowy Mielec 1
www:Wyszukiwarka placówek Poczty Polskiej

>>>>Urząd Skarbowy
www: http://www.bip.is.rzeszow.pl/mielec/

>>>>Wojskowa Komenda Uzupełnień
www: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

>>>ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat
www:ZUS w Mielcu

>>>KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www:KRUS: PT Mielec
     
>>>Nadleśnictwo Państwowe
www:Portal Korporacyjny lasów Państwowych Nadleśnictwo - Mielec
     
>>>>Powiatowy Inspektorat Weterynarii   
www:PIW Mielec

>>>>Posterunek Celny Mielec-Urząd Celny w Przemyślu
www:Oddział Celny Mielec

>>>>Powiatowy Urząd Pracy
www:PUP Mielec

>>>>Sanepid - Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
www:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu

>>>>Prokuratura Rejonowa
www:Prokuratura w Mielcu


>>>>Sąd Rejonowy w Mielcu
www:BIK Sąd Rejonowy w Mielcu

>>>>Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Oddział w Mielcu
www:strona Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


W razie stwierdzenia błędu bardzo prosimy o kontakt

Pozdrowienia z MielcaUdostępnił Zbigniew Kępa


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........