Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Weź paragon

Trwa całoroczna akcja „WEŹ PARAGON” organizowana przez Ministerstwo Finansów

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest informowanie podatników o korzyściach wynikających z egzekwowania prawa do uzyskania paragonu potwierdzającego sprzedaż. Pracownicy urzędów skarbowych będą zachęcać konsumentów do brania paragonów.   

Każdy konsument powinien otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, będący wydrukiem z kasy

Dziura w ścieżkach rowerowych

Powstają nowe ścieżki rowerowe, który łączą Mielec.
Magistrat stara się zwiększać ilość tras rowerowych na terenie miasta. W tym roku zaplanowane jest połączenie dwóch rowerowych uliczek. Pierwsza to ścieżka prowadząca wzdłuż ulicy Wolności, druga to ścieżka przy ulicy Żeromskiego, która prowadzi ruch z deptaku z osiedla Smoczka do centrum miasta.
O przebudowie przy Kazimierza Wielkiego przeczytać można http://www.heja.mielec.pl/2012/05/rozpoczea-sie-budowa-ciagu-pieszo.html Są także aktualne zdjęcia. W magistracie chcą, by ta ścieżka została oddana do użytku jeszcze w tym miesiącu.
Wszystko super lecz zapomniano o ścieżkach już istniejących.

60 rocznica rozpoczęcia oblotów odrzutowych samolotów myśliwskich Lim. Zwiedzanie PZL Mielec

6 lipca 2012 roku członkowie działający w ramach Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Stowarzyszenia AVIA SPLOT, Aeroklubu Mieleckiego, Klubu Miłośników Lotnictwa przy TMZM w ramach obchodów 60 rocznicy rozpoczęcia oblotów odrzutowych samolotów myśliwskich Lim z produkcji licencyjnej w Mielcu 1950-1964 w godzinach przedpołudniowych przy 38 stopniowym upale zwiedzili PZL Mielec. O historii, produkcji i produkowanych samolotach ciekawie opowiadał prezes PROMLOT-u Kazimierz Szaniawski. Po zwiedzeniu hal montażu samolotów H-2, H-3, H-6, oczywiście nie zabrakło sesji zdjęciowej przy stałej ekspozycji mini-wystawy samolotów produkowanych w Mielcu: An2, TS-11 Iskrze i Irydzie M-96.

List otwarty do Pana Prezydenta Chodorowskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Zapewne nie będę oryginalny w moim apelu do Pana, jako że inni ludzie, i gdzie indziej, już wcześniej wpadli na podobne pomysły (o czym pisała Rzeczypospolita), ale nie o oryginalność tu chodzi ale o sprawy ważne i zasadnicze dla rozwoju i przyszłości naszego miasta.

Jest Pan pomysłodawcą i twórcą specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, która kiedyś uratowała Mielec przed degradacją cywilizacyjną. To, czy jej obecna działalność w całości spełnia pokładane w niej nadzieje to już inna sprawa.
Rozwój specjalnej strefy jak i rozwój naszego miasta nie przebiegały, bo nie mogły - jak każde skomplikowane procesy gospodarcze i cywilizacyjne – przebiegać bez problemów i zakłóceń. Minione siedemnaście lat to pasmo sukcesów, ale często okraszonych niedosytem tego, o czym zarówno Pan, jak i ja, jak duża część mielczan, marzyliśmy.

Powstał drugi komitet PiS w Mielcu


W dniu 21 czerwca 2012 r odbyło się spotkanie informacyjne II Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość Miasta Mielec. Spotkaniu przewodniczył senator Władysław Ortyl członek Zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości okręg nr 23. Wśród zaproszonych gości był m.in. Stanisław Ożóg (poseł na Sejm RP) przewodniczący Zarządu okręgowego PiS nr 23 oraz Tomasz Poręba (poseł do Parlamentu Europejskiego) wiceprzewodniczący Zarządu okręgowego PiS nr 23.
II Komitet Terenowy PiS MM został powołany uchwałą Zarządu Okręgowego PiS nr 23 z dnia 6 czerwca 2012 r.. Senator Władysław Ortyl przedstawił krótkie sprawozdanie z przebiegu głosowania nad Uchwałą w tej sprawie oraz omówił główne cele i zadania nowo powstałego komitetu.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........