Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Weź paragon

Trwa całoroczna akcja „WEŹ PARAGON” organizowana przez Ministerstwo Finansów

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest informowanie podatników o korzyściach wynikających z egzekwowania prawa do uzyskania paragonu potwierdzającego sprzedaż. Pracownicy urzędów skarbowych będą zachęcać konsumentów do brania paragonów.   

Każdy konsument powinien otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, będący wydrukiem z kasy
rejestrującej. Paragon zawiera informacje między innymi o cenie towaru, danych sprzedawcy, o stawkach podatku VAT dla poszczególnych towarów. Paragon powinien być wręczony klientowi bez jego dodatkowych starań. Klienci powinni sami żądać paragonów, gdyż jest on dla nich ważny z kilku powodów. Paragon ułatwia klientowi dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta lub posiada wady. Umożliwia klientowi rachunkową i rzeczową kontrolę poprawności rozliczenia transakcji. Pomaga w prowadzeniu porównań cenowych w sieci handlowej. Paragon sprzyja uczciwej konkurencji. Każdy sprzedawca wydając paragon, jednocześnie rejestruje swoje obroty. Jeżeli klient nie chce paragonu, sprzedawca może nie "nabić" transakcji na kasę, czyli praktycznie nie rejestruje jej, a zatem skoro nie ma transakcji nie ma też odprowadzanego podatku VAT. Biorąc paragon klienci mogą oczekiwań, że zapłacony podatek powróci do nich w sposób pośredni, poprzez zadania realizowane i finansowane przez Państwo. Jeżeli sprzedawca wyda paragon, będzie musiał odprowadził należny podatek do budżetu państwa. Klient może być w tej sytuacji pewien, że zapłacony przez niego, naliczony w cenie podatek, uwidoczniony na paragonie, rzeczywiście trafi do budżetu. Czyli żądając za każdym razem paragonu, konsumenci przyczyniają się do zwiększenia wpływów do budżetu. To z kolei może skutkować większymi nakładami np. na poprawę naszego bezpieczeństwa czy szkolnictwo.

Biorąc paragon klienci przyczyniają się do likwidacji "szarej strefy". Sprzedawcy nie mają możliwości w tej sytuacji ukrywania swoich dochodów. W celu stworzenia równych warunków konkurowania na rynku, konsumenci powinni żądać paragonu. Ważne, aby o cenie towaru czy usługi decydowała operatywność sprzedawcy i uczciwa konkurencja, a nie nierzetelność. Kasa fiskalna jest jednym z czynników gwarantujących ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Tak więc kasy fiskalne, to ogniwo łączące sferę zainteresować konsumenta, sprzedawcy i budżetu państwa a skuteczność    i sprawność tego systemu w dużej mierze zależy od zachowań konsumenckich.

 
Wysokość mandatu za niewydanie paragonu lub dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej wg stanu na dzień 01.01.2012r., zgodnie   z art. 48 § 2 Kks wynosi:
-min. - 150,00 zł;
-max. - 3000,00 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........