Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Imperatyw kategoryczny

Ludzie, nawet prości, czasami w swoich codziennych, czynionych od niechcenia przemyśleniach, wznoszą się prawie do poziomu filozofów. Może wynika to z powtarzania przez nich prawd ewangelicznych, a może ze zwyczajnej, ludzkiej mądrości.

Wielki Immanuel Kant sformułował był kiedyś pojęcie imperatywu kategorycznego o takim brzmieniu: „Postępuj zawsze według takiej maksymy, abyś mógł zarazem chcieć, by stała się ona podstawą powszechnego prawodawstwa“. Twierdził, że ma on mieć charakter nakazu działającego zawsze, wszędzie i w każdych okolicznościach.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........