Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Bariery dla niepełnosprawnych

 Na stronie internetowej MKS Mielec, w menu Informacje dla pasażera jest temat Uprawnienia do ulg. W punkcie I. 1. w tabeli pod Lp. 3 jest zapis uprawnień dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka). Tutaj tym dokumentem uprawniającym jest „Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS”. Przed wprowadzeniem biletów elektronicznych taka osoba niepełnosprawna legitymowała się Legitymacją Osoby Niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Dz.U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1495 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.). Ta instytucja i ZUS – posiadają ustawowe uprawnienia do wydania wyżej wymienionej legitymacji. Taka legitymacja oraz inne dokumenty, obowiązują nadal w całej Polsce. Jakim cudem w Mielcu to zmieniono?

Nie tylko podkarpacie stawia na technologie

W podkarpackich powiatach powstają Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Ten innowacyjny w skali kraju projekt będzie kosztował 72 mln złotych.

Środki na stworzenie sieci instytucji, które będą szkolić kadry dla podkarpackiego przemysłu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach nowoczesnej bazy dydaktycznej obok uczniów szkół zawodowych swoje kwalifikacje będą mogli tam podnieść także pracownicy oraz osoby dorosłe, które mają zamiar podjąć zatrudnienie w przemyśle.

Mieleckie pogotowie będzie zarządzało jedną z zaledwie pięciu dyspozytorni w województwie

To efekt wypracowania marki i zapowiedź dalszego rozwoju
Wojewoda Podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska poinformowała oficjalnie, że jedna z pięciu dyspozytorni pogotowia ratunkowego w województwie będzie mieścić się w Mielcu. Przygotowania już ruszyły - pogotowie przekazało Wojewodzie dane i dokumenty konieczne do otrzymania pierwszego sprzętu, który będzie stanowił wyposażenie dyspozytorni w nowym wydaniu. - To ogromny sukces, a jego wagę będziemy doceniać latami: to możliwość ustawicznego rozwoju, stabilność firmy i bezpieczeństwo pracowników - mówi Paweł Pazdan, dyrektor mieleckiego pogotowia.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........