Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

XIV Diecezjalne Forum Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Rejonowego Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu zawiadamia że jest organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”, XIV Diecezjalne Forum Osób Niepełnosprawnych które odbędzie się w Limanowej w dniu 08.09.2012 r., na którą serdecznie zapraszamy niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz przyjaciół. Program i dalsze informacje są wywieszone w przykościelnych gablotach.

360 tyś. na walkę z bezrobociem

 Mielec przeznaczy 360 tysięcy złotych na programy aktywizujące osoby bezrobotne. Pieniądze te udało się zaoszczędzić urzędowi pracy na bieżącej działalności.
 Jednak aby te pieniądze mogły zostać przeznaczone na w/w programy konieczna była zgoda ministra pracy i polityki społecznej na przesunięcie środków z puli wydatków fakultatywnych Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem. Pieniądze z tego funduszu przeznaczane są przede wszystkim na łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową i promocję zatrudniania.

Kadry i płace - szkolenie w PUPie

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zaprasza zarejestrowane osoby do udziału w szkoleniach zawodowych przeznaczonych do realizacji w IV kwartale 2012 roku.

Od 03.09.2012r. do 14.09.2012r. będzie prowadzony nabór wniosków kandydatów na szkolenie "Kadry i płace".

Jest finansowanie na całą obwodnice Mielca.

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę o finansowaniu drugiego i trzeciego etapu obwodnicy Mielca. Wygląda na to że obwodnica Mielca w całości będzie miała już zapewnione finansowanie. Było to możliwe ponieważ Ministerstwo Rozwoju zwiększyło finansowanie drugiego etapu tej inwestycji z unijnych funduszy do 85%. Wkład samorządu województwa nie musi być więc tak duży jak planowano wcześniej, a 20 milionów złotych może zostać przeznaczone na budowę trzeciego etapu obwodnicy.

Jak ubiegać się o zwrot za podręczniki?

Podpowiadamy jak w ramach programu „Wyprawka szkolna 2012” ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów podręczników i materiałów szkolnych. Dotyczy to rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych lub takich, w których jest osoba niepełnosprawna. Procedura uzyskania refundacji jest niestety skomplikowana i wie o niej niewielu rodziców.

Na www.rzecznikrodzicow.pl jest zakładka „Zwrot za podręczniki”.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........