Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

"Dworki i pałace w obiektywie Jadernych"

W czwartek 6 września w "Jadernówce" otwarta została wystawa
 "Dworki i pałace w obiektywie Jadernych".
Na 61 fotografiach z lat 1898-1939 prezentowane są zabytkowe obiekty architektoniczne oraz ich właściciele i mieszkańcy z Mielca, Wojsławia, Rzemienia, Przecławia, Niwisk, Łęków Górnych, Woli Ocieckiej, Przyborowa, Woli Mieleckiej, Malinia, Nizin i Woli Zdakowskiej. 
Sceny myśliwskie, spacery, uroczystości ślubne i pogrzeby czy plenerowe fotografie rodzinne urozmaicają i dopowiadają historię tych ziemiańskich siedzib. 
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Mielcu. 

Wystawa czynna do 13 października bieżącego roku.

XXXV Harcerski Rajd po Ziemi Mieleckiej

Już we wrześniu odbędzie się kolejny, XXXV Rajd po Ziemi Mieleckiej. W tym roku będą aż trzy trasy! Rajd odbędzie się od 21 do 23 września. Dla harcerzy i harcerzy starszych / wędrowników zaplanowane są dwie trasy. Dla młodszych: Szydłowiec – Padew Narodowa – Chorzelów – Mielec, natomiast dla starszych: Ostrowy Tuszowskie  – Padew Narodowa – Chorzelów – Mielec. W sobotę, 22 września odbędzie się rajd dla zuchów, który przebiegać będzie z Trześni do Mielca poprzez ścieżki przyrodnicze
 
Ważne jest, aby patrol liczył od 6 do 12 osób. Opiekunem patrolu może być tylko osoba

Informacja MKS

MKS Mielec zawiadamia że, w dniu 09.09.2012r. (niedziela) od godz. 07:00 do 19:00 nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka Al. Niepodległości od skrzyżowania z  ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Biernackiego.
  Od godz. 10:00 do 17:00 wyłączony zostanie również odcinek ul. Kwiatkowskiego od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (rondo).
  W związku z powyższym wprowadza się objazdy:
 - w kierunku Os. Smoczka, Strefy i Trześni – trasa będzie przebiegać:
Al. Niepodległości w ul. Kusocińskiego ( dod. przystanek „DK”), ul. Staffa, Biernackiego dalej bez zmian.

Będą galerie handlowe

Mieleccy radni wyrazili zgodę na 2 wielkopowierzchniowe obiekty  handlowe.
  Pierwsza galeria handlowa ma powstać na jednym ze wskazanych terenów - we wschodniej części Mielca. Zdaniem  Waldemara Wiącka  naczelnika wydziału urbanistyki  Urzędu Miasta jest szansa na rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku, zarówno z punktu widzenia formalnego jak i rynkowego.
Mielec jest jednym z ostatnich miast w regionie w których nie ma galerii handlowej. Najwięcej takich obiektów znajduje się w Rzeszowie. Do 6 już funkcjonujących w stolicy województwa dołączy w listopadzie następna.

Elektroniczny dziennik szkolny

II LO w Mielcu wprowadziło elektroniczne dzienniki szkolne. Dostęp do nich będą mieli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja jak i rodzice. A co z wagarami?
 Koszt takiego systemu to 600zł roczni  ponosi go LO. Inne szkoły, które maja taki system, każą sobie płacić 20zł od rodzica.
W dzienniku można podglądnąć oceny, nieobecności. Informacje o zbliżających się sprawdzianach czy wywiadówkach, i podaje statystykę nieobecności. E-dziennik pozwala także na komunikację rodzica z nauczycielem, ponieważ pozwala na zadawanie pytań nauczycielowi.


Mieleckie remontowane WKU

Kamienica w której mieści się WKU przy ulicy Legionów zostanie odświeżona.

Jednostka Wojskowa 3711w Nowej Dębie ogłosiła przetarg
na  „Remont budynku WKU oraz placu parkingowego w Mielcu.”

Zakres remontu obejmuje: r
ozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i płyt Jomba, Wykonanie koryt pod nawierzchnię, Wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy betonowej, montaż krawężników i ułożenie parkingu z kostki betonowej, Ocieplenie ścian płytami styropianowymi i ościerzy.

Ogłoszono przetarg na budowę III-go etapu obwodnicy Mielca

Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Budowę drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III".
 
Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim i obejmie III etap budowy obwodnicy miasta Mielec od drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów- Dębica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1141R Mielec - Szydłowiec. Obwodnica stanowić będzie docelowo wschodnie obejście miasta Mielca.

ETC-PZL będzie szkoliła pilotów z Mielca

Polskie Zakłady Lotnicze i Sikorsky Aerospace Services (obie należą do koncernu Sikorsky) podpisały z ETC-PZL Aerospace Industries porozumienie w prawie szkoleń pilotów helikopterów Black Hawk.
Jak informuje PAP Sikorsky uzgodni z ETC-PZL, z jakich szkoleń będzie mogła skorzystać gdy w polskiej armii pojawią się śmigłowce Black Hawk.
ETC-PZL to producent cyfrowych, kabinowych symulatorów lotu, jak również zaawansowanych symulatorów do szkolenia kierowców ciężarówek, autobusów i pojazdów szynowych.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........