Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

XXXV Harcerski Rajd po Ziemi Mieleckiej

Już we wrześniu odbędzie się kolejny, XXXV Rajd po Ziemi Mieleckiej. W tym roku będą aż trzy trasy! Rajd odbędzie się od 21 do 23 września. Dla harcerzy i harcerzy starszych / wędrowników zaplanowane są dwie trasy. Dla młodszych: Szydłowiec – Padew Narodowa – Chorzelów – Mielec, natomiast dla starszych: Ostrowy Tuszowskie  – Padew Narodowa – Chorzelów – Mielec. W sobotę, 22 września odbędzie się rajd dla zuchów, który przebiegać będzie z Trześni do Mielca poprzez ścieżki przyrodnicze
 
Ważne jest, aby patrol liczył od 6 do 12 osób. Opiekunem patrolu może być tylko osoba pełnoletnia z odpowiednimi kwalifikacjami. W przypadku drużyn z Hufca ZHP Mielec dopuszczalne jest, aby opiekunem patrolu był niepełnoletni drużynowy bądź przyboczny pracujący na co dzień z drużyną. Do rajdu zakwalifikowane zostaną patrole, które dokonają zgłoszenia wg wzoru w terminie nie przekraczalnym do dnia 12.09.2012r. i uiszczą wpisowe w kwocie 18 zł od harcerzy i 5 zł od zuchów. Do karty zgłoszenia obowiązkowo dołączamy informację o rozmiarach koszulek dla swojego patrolu. Patrole, które nie dołączą listy z rozmiarami koszulek nie otrzymają koszulek rajdowych.
 
Zgłoszenia kierujemy na adres: mielec@zhp.pl lub bezpośrednio do Hufca ZHP Mielec.
Wpisowe wpłacamy na konto:
Bank  PeKaO SA. O/Mielec
Numer konta  78124026561111000037932019
z dopiskiem „Rajd Mielecki”
lub w biurze hufca od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 18.
 
Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek w niedzielę w trakcie zakończenia rajdu oraz wrzątek w szkołach. Dodatkowo we wpisowym znajduje się ubezpieczenie, a ponadto pamiątkowy znaczek i koszulkę, wszelkie rodzaju materiały programowe, pamiątkowy dyplom dla każdego patrolu oraz nagrody dla najlepszych.
 
Tegorocznym organizatorem XXXV Rajd po Ziemi Mieleckiej jest Komenda Hufca ZHP Mielec przy wsparciu ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Mielcu.

REGULAMIN RAJDU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........