Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

"Bliżej siebie"

W czwartek 15 marca 2012 roku, w II liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ramach międzyrządowego projektu "Bliżej siebie", odbyło się spotkanie młodzieży z Polski i Izraela.
Projekt "Bliżej siebie" jest międzynarodowym projektem, którego celem jest organizowanie spotkań młodzieży z Polski i młodzieży z Izraela, która przebywa w Polsce na wycieczkach poświęconych problematyce Holocaustu.

Jacek Cyganowski rezygnuje

Z dniem 06 kwietnia br. trener drużyny młodzieżowej Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SOKiS" - Wola Mielecka Jacek Cyganowski złożył rezygnację, poinformował serwis  wolamielecka.info

Opłaty z pobyt w izbie wytrzeźwień niezgodne z konstytucją

Rzecznik zakwestionowała art. 42 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi, że minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia maksymalną wysokość opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień. Zgodnie z art. 29 tego rozporządzenia maksymalna wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wynosi 250 zł.

"Wielkanoc - 2012"

Dziś rozpoczęły się policyjne działania "WIELKANOC - 2012".
Mieleccy funkcjonariusze w sposób szczególny będą nadzorować drogi powiatu. Działania mają zapewnić maksimum bezpieczeństwa pieszym i kierowcom. Spodziewamy się wzmożonego ruchu związanego z podróżami świątecznymi.

Wielki Piątek

Ostatni piątek przed Wielkanocą, szósty dzień Wielkiego Tygodnia, Jednocześnie, jest to drugi dzień Triduum Paschalnego.
W Wielki Piątek odsłaniane są w świątyniach zaimprowizowane Groby Chrystusa, a w niektórych odbywają się dodatkowo widowiska pasyjne (odtworzenie ostatnich godzin Jezusa Chrystusa).
W Wielki Piątek wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post, w tym dniu, podobnie jak w Wielką Sobotę, nie odprawia się Mszy Świętej.


Rozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........