Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ogłoszono przetarg na budowę boiska i małego parku przy ul.Dąbrówki

Gmina miejska Mielec ogłosiła przetarg na Modernizacja terenów przy ul. Dąbrówki w Mielcu na potrzeby rekreacji publicznej. Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje działki o nr ew. gruntu 2058/17, 2058/8, 2058/4 i 2022, obręb 5-Smoczka. W chwili obecnej ma on charakter nieużytku. Miejsce przebudowy administrowane jest przez Gminę Miejską Mielec. Modernizacja ma za zadanie stworzenie miejsca rekreacji i rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz skomunikowanie terenu objętego opracowaniem z najbliższym otoczeniem. 

Działki objęte zakresem opracowania to teren niezabudowany, płaski z nieznacznym obniżeniem terenu w południowej części projektowanego boiska. W miejscu projektowanego boiska znajduję się prowizoryczne boisko do piłki nożnej, reszta terenu to nieużytki  z niewielką ilością drzew.
Sąsiedztwo działek inwestora to działki prywatne z zabudową jednorodzinną oraz działki spółdzielni mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną (bloki mieszkalne). W pobliżu terenu przeznaczonego pod inwestycję znajduję się plac zabaw dla dzieci oraz sklep samoobsługowy.
Działki będące przedmiotem opracowania pokryte są trawą naturalną, w niewielkim stopniu zadrzewione, głównie w części północnej i zachodniej.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu obejmująca budowę ogrodzonego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych utwardzonych kostką betonową gr. 6cm, jak również montaż ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia drzew na terenie inwestycji.
Boisko zlokalizowane w południowej części terenu opracowania służyć będzie rekreacji i rozrywce dzieci i młodzieży. Projektowane ciągi piesze i pieszo-rowerowe mają na celu poprawę skomunikowania terenu objętego opracowaniem z najbliższym otoczeniem.
Projektowane boisko o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) o wymiarach 62,62x37,20m (wymiar boiska w osiach ogrodzenia), 62,0x34,52m  (płyta boiska), usytuowane według stron świata : północ – południe, będzie ogrodzone do wys. 6m. Po wschodniej stronie boiska, wewnątrz ogrodzenia projektuje się nawierzchnię utwardzoną z kostki z zamontowanym ławkami. Dodatkowo ławki i kosz na śmieci umieszczono przy jednym z wejść od strony wschodniej, na zewnątrz ogrodzenia. Wejścia na teren boiska w postaci furtek znajdują się po stronie wschodniej, północnej i zachodniej, od strony wschodniej w środkowej części boiska zlokalizowano bramę umożliwiającą dostęp do boiska dla celów związanych z jego pielęgnacją i utrzymaniem. Boisko wyznaczają linie z proszku kredowego z liniami bocznymi i końcowymi oraz pasami bezpieczeństwa. Boisko wyposażone będzie w bramki do piłki nożnej w ilości 2szt. oraz ławki w ilości 4szt.
Od południowej części terenu gdzie zlokalizowane będzie boisko w kierunku północnym poprowadzono ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 z umiejscowionymi wzdłuż niego ławkami i koszami na śmieci. Ciąg ten łączyć się będzie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym. Dodatkowo projektuje się ciągi piesze ułatwiające dostęp do boiska oraz będące dopełnieniem i kontynuacją ciągów już istniejących. Proponuje się także zlikwidowanie części istniejącego chodnika w części północnej, prostując jego przebieg zgodnie z wydeptanymi w terenie śladami, świadczącymi o częstym użytkowaniu tego odcinka.
Na południe od projektowanego boiska pozostawiono rezerwę terenu pod przyszły parking zgodnie z wytycznymi inwestora.

Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem nieznacznie obniżającym się w kierunku południowym. Teren ten wymaga nawiezienia i uzupełnienia ziemi celem wyrównania poziomów.
 
Zaprojektowano systemowe ogrodzenie metalowe o wysokości – 6,0m wygradzające teren boiska, malowane proszkowo na kolor zielony.
Zaprojektowano bramę, furtkę i przęsła ogrodzenia z elementów panelowych na słupkach stalowych wzmocnionych. Słupki połączono z gruntem fundamentami betonowymi z betonu B-20 o wymiarach: 600x800x1500 [mm].
Ogrodzenie panelowe ze spawanych prętów, ocynkowane pomalowane proszkowo na kolor zielony z oczkami prostokątnymi, zamontowane na systemie słupów o wymiarach 120x50x7500 [mm]. Całość skręcana śrubami niedemontowalnymi bez spawania.
Na wyposażenie boiska składają się: bramki do piłki nożnej oraz ławki w ilości 4szt. zamontowane w nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6cm (szerokość nawierzchni: 2m)
Bramki do piłki nożnej zamontowane w fundamencie z betonu B-20 o wymiarach: 400x400x600 [mm]
 
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się nasadzenia 30 drzew z gatunku Brzoza pożyteczna ‘Betula utillis” Doorenbos”. Nowe nasadzenia planuje się wzdłuż zachodniej, południowej i częściowo-wschodniej strony ogrodzenia boiska.
W związku z realizacja inwestycji zostanie usunięte 12 drzew (10 Brzóz i 2 Akacje) 

 Wykonawca przetargu zostanie wyłoniony po 31.07.2012r
Realizacja zamówienia nastąpić powinna w okresie od 10.09.2012r do  10.11.2012r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........