Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Młodzież Wszechpolska jest w Mielcu


Młodzież Wszechpolska prężnie rozwija się na Podkarpaciu, ostatnio powstały koła w Jaśle, Łańcucie czy Przemyślu. A niedawno także w Mielcu.
Jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą w swoich szeregach ludzi młodych (do 30 roku życia), kreatywnych i chętnych do działania dla dobra kraju - Polski.
Koło MW w Mielcu ma na celu - tak jak inne koła w Polsce - promowanie patriotyzmu, tradycji i katolicyzmu. Jeśli te wartości są bliskie Twojemu sercu namawiamy do przyłączenia się do nas.

U progu XXI wieku, w 80 rocznicę założenia, w 14 roku od reaktywowania po okresie komunizmu, Młodzież Wszechpolska wyznaje, utrwala i upowszechnia prawdy, które głosi od początku swej działalności:

1. Pan Bóg najwyższym dobrem, źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią naszej wiary.

2. Kościół Katolicki jeden, święty i apostolski, wychowawcą naszego Narodu, drogą do zbawienia. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w Państwie.

3. Naród Polski wspólnym dobrem każdego Polaka, wspólnotą wiary, dziejów, kultury, ziemi, mowy i obyczajów. Ma prawo do wolności, wielkości i dobrobytu, a od każdego z nas domaga się ofiarnej służby.

4. Państwo Polskie suwerenną i niepodległą organizacją polityczną Narodu, niezbędną politycznie formą życia Narodu, konieczną dla odrębnego rozwoju sił rodzimych. Wymaga stałej naszej troski o jego samoistny rozwój.

5. Rodzina podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu Narodu, ostoją tradycji i obyczajowości. Zasługuje na ochronę przed moralnymi zagrożeniami i domaga się wsparcia ze strony Państwa w swoim materialnym i duchowym rozwoju.

6. Kultura duchową racją życia narodowego, dowodem na prymat ducha nad materią. Wymaga troski o jej wielkość, twórczość i wzniosłość.

7. Ziemia naszym miejscem na świecie, ojcowizną, w której spoczywają krew i prochy naszych przodków. Zasługuje na cześć i ochronę przed obcym zawłaszczeniem.

8. Oświata głównym narzędziem Narodu w ugruntowywaniu mądrości pokoleń i upowszechnianiu jej wśród polskiej młodzieży. Wymaga szczególnego wsparcia ze strony Państwa.

9. Młodzież skarbem przyszłości Narodu, źródłem jego sił i gwarancją ciągłości pokoleń. Domaga się równych i godnych szans na rozwój, pracę i życie w dobrobycie, wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia.

10. Przyroda pięknem odzwierciedlającym Boży Ład na Ziemi. Zasługuje na poszanowanie jej praw i niepowtarzalnego, ojczystego wyrazu.
Opis firmy
Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 r. Skupiła najbardziej dynamiczne młode osoby, głownie studentów. Prezesem honorowym organizacji został Roman Dmowski – jeden z najwybitniejszych mężów stanu.

Podczas II wojny światowej wszechpolacy stanęli w obronie Ojczyzny. Walczyliśmy z nazistowskim najeźdźcą i komunistycznym okupantem. Przedwojenny prezes MW zginął w obozie koncentracyjnym Auchwitz.

Chcemy odbudować potencjał Ruchu Narodowego. Wierzymy, że wkrótce my, nowe pokolenie, będziemy nadawać ton życiu w naszym kraju. Działamy aktywnie w całej Polsce. Nie kierujemy się chęcią zysku. Łączymy tradycyjne wartości z nowoczesnym patriotyzmem. Tworzymy ciekawą alternatywę dla bezczynności. Miarą wszechpolaka jest aktywność.

Wyznaczamy szeroki katalog obowiązków względem Narodu i Ojczyzny. Prowadzimy ożywioną pracę formacyjną na cotygodniowych spotkaniach, podczas akcji bezpośrednich, w czasie obozów szkoleniowych i rekreacyjnych.

Przed unijnym referendum informowaliśmy o niekorzystnych aspektach integracji. Sprzeciwiamy się dalszej biurokratyzacji UE. Bierzemy udział w licznych debatach. Ostatnio zorganizowaliśmy w Berlinie pikietę przeciw zakłamującej historię wystawie Eriki Steinach.

Stawiamy na edukacje i kulturę. Wydajemy własne pisma i książki, tworzymy serwisy internetowe, wspieramy zespoły muzyczne… Nasze poglądy stają się obecne w świadomości wielu Polaków.

Prowadzimy ekspansje w wirtualnej przestrzeni. Docieramy do młodych ludzi za pomocą naszych serwisów internetowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
W formie:
- Imię i nazwisko.
- Data urodzenia.
- Zainteresowania.
- Dlaczego chcesz dołączyć do MW.
Lub telefonicznie: 797185960.
Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage’u: https://www.facebook.com/MWMielec

MW Mielec

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........