Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Rozpoczną się zmiany na Górze Cyranowskiej

Urząd Gminy miejskiej Mielec ogłosił przetarg na Wycinkę drzew w parku leśnym Góra Cyranowska w ramach rewitalizacji terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników.    Uff ale nazwa. Przedmiotem zamówienia jest wycinka wraz z usunięciem karp korzeniowych drzew w parku leśnym Góra Cyranowska 765? sztuk drzew iglastych i liściastych.
 
 "admin pkt.3 regulaminu"

No ale dalej o zamówieniu:
Wycinki nie może dokonać byle kto bo jak pisze w ogłoszeniu "Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda obejmowała wycinkę co najmniej 100 drzew."
Zamówienie obejmuje także wywóz grubizny (pień, grubsze konary), karpiny i gałęzi, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora.
 Drzewa przewidziane do wycinki zostały oznaczone w terenie poprzez naniesienie na pień drzewa kreski w kolorze różowym. Prace mają być wykonywane profesjonalnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z użyciem specjalistycznego sprzętu.
"Materiał pochodzący z wycinki drzew i usunięcia karp korzeniowych stanowić będzie własność wykonawcy" więc drwa do kominka będą, ha ha.
             W trakcie wycinania drzew należy bezwzględnie unikać uszkadzania koron oraz pni pozostających drzew.

Przypomnijmy, że Mielec otrzymał dofinansowanie na rewitalizacje Miasteczka Młodego Robotnika wraz z Górką Cyranowską. Wartość tej inwestycji to ponad 9 milionów złotych z czego blisko 7 milionów pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt przewiduje m.in. przebudowę sieci uzbrojenia terenu na osiedlu Miasteczko Młodego Robotnika, w tym przygotowanie terenu służącego prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przebudowę Parku Leśnego „Góra Cyranowska”. Największa metamorfoza czeka park na Górce Cyranowskiej, gdzie pojawi się m.in. sztuczna, efektownie podświetlona rzeka, nowe alejki i oświetlenie oraz tor saneczkowy i labirynt z kamiennych gabionów, który niewątpliwe do gustu przypadnie najmłodszym mielczanom.

 "admin, pkt.3 regulaminu"

Termin wykonania mija 20 grudnia 2012 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........