Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Zobacz co będzie działo w nowym roku szkolnym 2012/2013
Podajemy najważniejsze terminy:

Początek roku szkolnego: 3 września 2012 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2012 - 1 stycznia 2013

Ferie zimowe:
14-27 stycznia 2013 r.
województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

21 stycznia – 3 lutego 2013 r.
województwa: Podlaskie,Warmińsko-Mazurskie

28 stycznia - 10 lutego 2013 r.
województwa: Dolnosląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

11 – 24 lutego 2012 r.
województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

 Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2013 r.

Sprawdzian szóstoklasisty: 4 kwietnia 2013 r.

Egzamin gimnazjalny:
Część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 r.
Część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013 r.
Część językowa - 25 kwietnia 2013 r.

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony w dniach 23-25 kwietnia.
23 kwietnia uczniowie rozwiązywać będą test z wiedzy humanistycznej,
24 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a
25 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 4 czerwca.
Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie się 3-5 czerwca.

Zakończenie roku szkolnego dla Maturzystów: 26 kwietnia 2013 r.

Majówka: 1-5 maja 2013 r.

Egzaminy maturalne:
Język polski (pp) - 7 maja 2013 r.
Matematyka (pp) - 8 maja 2013 r.
Język angielski (pp) - 9 maja 2013 r.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym; rozpocznie się 7 maja o godz. 9. Tego samego dnia po południu - o godz. 14 rozpocznie się egzamin z wiedzy o tańcu.

 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym 8 maja o godz. 9, a o godz. 14 z historii muzyki.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przewidziano 10 maja rano o godz. 9. Tego samego dnia po południu o godz. 14 będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z języka angielskiego zaplanowano na 9 maja (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego zaplanowano na 21 maja, z języka rosyjskiego na 23 maja, z języka francuskiego na 24 maja, z języka hiszpańskiego na 27 maja, z języka włoskiego na 28 maja, a z języków mniejszości narodowych i języka kaszubskiego na 16 maja.

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie - 13 maja, po południu - z filozofii; 14 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii; 17 maja: rano - z biologii, po południu - z historii; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 22 maja: rano - z informatyki, po południu z historii sztuki.

Na 16 maja wyznaczono termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Na 3-19 czerwca wyznaczono terminy pisemnych egzaminów maturalnych.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 27 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 26-30 sierpnia.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przeprowadzone zostaną w styczniu i czerwcu. 15 stycznia przeprowadzony będzie egzamin pisemny dla absolwentów wszystkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w styczniu; w dniach 16-18 stycznia - egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych, a w dniach 22 stycznia-8 lutego - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w czerwcu, przeprowadzony będzie 17 czerwca. Egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół licealnych - w dniach 18-21 czerwca. Praktyczny egzamin dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - od 1 lipca do 9 sierpnia.

Zakończenie roku szkolnego 28 czerwca 2013 r.

I

Wakacje 29 czerwca - 1 września 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........