Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Nowy podział miasta Mielca na okręgi wyborcze

Podczas piątkowej (26.10.2012 r.) sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli nowy podział Mielca na okręgi wyborcze, który opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz przy uwzględnieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

Jak poinformował Krzysztof Urbański- Rzecznik Prasowy Prezydenta,
podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej poprzez podzielenie liczby mieszkańców miasta przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej, czyli 23. Liczba mieszkańców Mielca została przyjęta na dzień 30 września 2012 r. i wynosi 61 040 osób.
    
 W porównaniu do podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze w obowiązującym dotychczas stanie prawnym, zmiany w prawie wyborczym spowodowały konieczność zwiększenia liczby okręgów wyborczych z 4 na 23 i przekształcenie okręgów wielomandatowych na jednomandatowe oraz ustalenie granic okręgów zgodnie z granicami osiedli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........