Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Czy lekarz wypisze nam receptę na lek refundowany?

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące  wystawiania recept na leki refundowane podpisują wyłącznie lekarze prowadzący prywatne praktyki lekarskie i wystawiający recepty dla siebie i dla członków rodziny, blisko połowa lekarzy z tej grupy takie umowy już podpisała a procedura podpisywania nie została zakończona.
Celem umowy jest zabezpieczenie praw pacjenta, zabezpieczenie wydatkowania  środków  publicznych -  system refundacji warty blisko 11 mld złotych finansowany z pieniędzy pacjentów musi podlegać kontroli oraz precyzyjne określenie warunków umowy, tak aby lekarz bez obaw mógł wykonywać swój zawód - informuje na swojej stronie posłanka Skowrońska. 
NFZ zaproponował zawarcie porozumień gwarantujących dodatkową kwotę dla świadczeniodawcy, który w związku z planowanym protestem udzieli  PORADY LEKARSKIEJ zakończonej w razie potrzeby poprawnym wystawieniem recepty na produkty refundowane oraz przekaże nieprawidłowo wystawioną receptę, z którą zgłosił się pacjent,  do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Placówki we wszystkich województwach w kraju pozytywnie odpowiedziały na propozycje NFZ.
W piątek, 29 czerwca br., w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej i  Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczące zmian w zarządzeniu w sprawie wzoru umów na wystawianie recept na leki refundowane.
Zaproponowane przez Prezes Agnieszkę Pachciarz zmiany uwzględniają przede wszystkim zabezpieczenie praw pacjenta w zakresie korzystania z leków refundowanych i odpowiedzialności lekarzy za przestrzeganie tych praw, zakresu ich odpowiedzialności administracyjnej za wystawioną receptę, jako dokumentu szczególnego znaczenia oraz wprowadzają możliwość dochodzenia roszczeń przed sądami cywilnymi z tytułu dużych, zawinionych uchybień finansowych.
Jedną z propozycji zawartych w nowym wzorze umowy jest również odstąpienie od karania za wypisanie recepty osobie nieuprawnionej, do czasu wprowadzenia elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........