Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

W ramach programu "Aktywny samorząd" można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z przystąpieniem do realizacji pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Powiat Mielecki zaprasza uprawnione osoby niepełnosprawne do składania wniosków.

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2012 R. W SIEDZIBIE Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
ul. Chopina 16
tel.: (17) 78 00 472, (17) 78 00 475

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do następujących obszarów wsparcia:
1. obszar Apomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci niepełnosprawne posiadający:
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5 000 zł 

Udział własny wnioskodawcy – 15% ceny brutto zakupu/usługi

2. obszar B1pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieckiem niepełnosprawne posiadający:
1) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5 000 zł.
Udział własny wnioskodawcy – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

Adresaci (obszary B2 i B3): osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci niepełnosprawne posiadające:
1) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dysfunkcję narządu wzroku.
obszar B2
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON– 5 000 zł. 
Udział własny wnioskodawcy – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

obszarze B3
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 12 000 zł.
Udział własny wnioskodawcy – 5% ceny brutto zakupu/usługi.

5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci niepełnosprawne:

1) posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

2) oraz będące w danym roku beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:

1) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,

2) dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł.
            Udział własny wnioskodawcy – NIE WYMAGANY.

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci niepełnosprawne:

1) posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

2) nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 7 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

1) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,

2) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu.

Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/usługi.

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieci niepełnosprawne:

1) posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności 

2) oraz będące użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON– 3 000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – NIE WYMAGANY.

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci: pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej:

1) posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu

2) z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:

1) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

2) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej:

1) posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

2) aktywne zawodowo i mające pod swoją opieką dziecko.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

Udział własny wnioskodawcy –  15% ceny brutto zakupu/usługido pobrania: KIERUNKI DZIAŁAŃ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........