Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że rozpoczyna IV-ty nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2012r. dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Mielcu.


Do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą:
- bezrobotni długotrwale,
- bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
- bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18-go roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 27.08.2012 do odwołania
w sekretariacie urzędu  – I piętro, pok. Nr 13.

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować to 16.000,00 zł.
Wnioski rozpatrywane będą okresowo w zależności od terminu (pełne tygodnie, od poniedziałku do piątku), w którym zostaną złożone:
       -  I termin: wnioski kompletne, które wpłyną w dniach 27.08-31.08.2012 r.
       -  II termin: wnioski kompletne, które wpłyną w dniach 03.09-07.09.2012 r.
       -  III termin i kolejne: wnioski kompletne, które wpłyną w okresie kolejnych tygodni
          (od poniedziałku do piątku).

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku PUP w Mielcu powiadamia osobę bezrobotną w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony do oceny i zatwierdzenia pod warunkiem, że jest on kompletny i prawidłowo sporządzony.
W przypadku odmowy przyznania dofinansowania osoba bezrobotna, zgodnie z regulaminem przyznawania bezrobotnemu dofinansowania, może się o nie ponownie ubiegać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty otrzymania pisma w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku.
Nabór może zostać zamknięty lub zawieszony (wstrzymanie rozpatrywania wniosków) w przypadku napływu wniosków przekraczających łączną kwotę środków przeznaczoną na ten cel.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU w Mielcu (ul. Chopina 18) oferuje usługi informacyjne oraz usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu organizuje w ramach Klubu Pracy zajęcia aktywizacyjne dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Na zajęciach można uzyskać informacje na temat:
- tworzenia biznes planu i sporządzenia wniosku o dotację składanego do urzędu,
- procedur zakładania, organizacji i funkcjonowania własnej firmy.
Zapisy na zajęcia w pok. 24 oraz telefonicznie pod numerem 017 7880093.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie określa regulamin dostępny na stronie www.pup.mielec.pl (menu główne: Urząd  >> pliki do pobrania >> dla klientów indywidualnych)

Kryteria oceny wniosków dostępne są na stronie www.pup.mielec.pl
(menu główne: Urząd  >> pliki do pobrania >> dla klientów indywidualnych)

Wnioski w formie elektronicznej dostępne są na stronie www.pup.mielec.pl
(menu główne: Urząd  >> pliki do pobrania >> wnioski).

- wniosek o dofinansowanie rozpoczęcia działalności - pobierz (*.pdf)Wnioski, które wpłyną przed terminem rozpoczęcia lub po terminie zamknięcia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........