Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. 30 sierpnia podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym w Mielcu, tę rotę ślubowania wypowiedziało 23 nauczycieli, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego po trzyletnim stażu, zwieńczonym złożeniem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Jan Myśliwiec  Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Zbigniew Witek Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, Stanisław Pryga Dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim to osoby, którym przedłużono okresy pełnienia stanowiska dyrektora. Z kolei Stanisław Rajda będzie nadal służył środowisku nauczycielskiemu pomocą wykonując zadania doradcy metodycznego.

Uroczyste ślubowanie odbyło się w obecności Andrzeja Chrabąszcza Starosty Powiatu Mieleckiego, Andrzeja Bryły Wicestarosty Powiatu Mieleckiego, Jana Tarapaty i Zdzisława Nowakowskiego Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Stanisława Tomzy Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw społecznych. Wręczając „Akty nadania stopnia awansu zawodowego” starosta wraz z wicestarostą gratulowali dotychczasowych osiągnięć pedagogicznych i życzyli nowym nauczycielom mianowanym dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów na niwie kształcenia młodych pokoleń mieszkańców naszego powiatu.

Jeżeli chodzi o zakres zadań doradcy metodycznego to obejmuje on m.in. organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego w zakresie przedmiotu oraz w zakresie problemów ogólnoszkolnych zgodnie z potrzebami nauczycieli, planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, upowszechnianie nowoczesnych metod i środków kształcenia, udzielanie pomocy metodycznej
i merytorycznej nauczycielom stażystom i nauczycielom rozpoczynającym pracę oraz organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami i szkołami.

Awans zawodowy nauczycieli to mechanizm motywujący do podwyższania kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego. Nauczyciele zgodnie z przepisami mogą ubiegać się o następujące stopnie awansu zawodowego: stopień nauczyciela stażysty, stopień nauczyciela kontraktowego, stopień nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego. Stopnie awansu zawodowego nadawane są decyzjami administracyjnymi. Akty nadania stopnia są uznawane we wszystkich szkołach i placówkach na terenie całego kraju.

System awansu zawodowego ma charakter motywacyjny. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego pociąga za sobą stabilizację zawodową, której efektem jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania.

fot: Powiat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........